KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

#Bezpieczna butla, bezpieczny dom – podsumowanie kampanii

Informacyjna kampania społeczna pn. #Bezpieczna butla, bezpieczny dom została zapoczątkowana przez druhów naszej jednostki w związku z tragedią jaka wydarzyła się 15 listopada 2020 roku w miejscowości Włodzimierzów. Celem kampanii było zwiększenie świadomości występowania zagrożenia jakie niesie za sobą nieprawidłowe korzystanie z butli gazowych oraz podniesienie wiedzy na temat skutecznej ochrony przed zagrożeniem. W dobie pandemii niemożliwy był bezpośredni kontakt z mieszkańcami powiatu, dlatego druhowie akcję przeprowadzili poprzez media społecznościowe. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie akcji.

Przypomnijmy. Do wybuchu gazu doszło 15 listopada 2020 roku we Włodzimierzowie przy ulicy Zdrowie. Na skutek wybuchu gazu propan-butan, ulatniającego się z butli gazowej, doszło tam do zawalenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego i uwięzienia pod gruzami przebywających w nim osób. Niestety jedna z nich poniosła śmierć na miejscu.

Widząc ogrom zniszczeń oraz tragiczny finał akcji strażacy OSP Przygłów postanowili rozpocząć akcję edukacyjną dla mieszkańców Ziemi Piotrkowskiej. W kampanię edukacyjną od początku aktywnie włączyło się Starostwo Powiatowe – Powiat Piotrkowski. W dniu 12 grudnia 2020 roku Starosta Piotr Wojtysiak wraz z Przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Powiatu Dorotą Jankowską w ramach wsparcia przekazali 20 czujników gazu, które zostały rozdysponowane mieszkańcom powiatu, poprzez konkursy edukacyjne na profilach społecznościowych jednostki OSP.

Czujniki gazu na cele kampanii otrzymaliśmy również od sklepu strażackiego Horpol (5 sztuk) oraz Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego (10 sztuk). Czujniki te zostały przekazane mieszkańcom w kolejnych edycjach konkursu. Patronem kampanii informacyjnej została Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Kampania w liczbach

Do przeprowadzenia konkursów wykorzystano profil społecznościowy facebook jednostki. Ogłoszono trzy edycje konkursowe skierowane dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Każdy z uczestników musiał zapoznać się z prezentacją przygotowaną przez druhów OSP Przygłów dotyczącą bezpiecznego korzystania z butli gazowych oraz montażu czujników. Dodatkowo w zależności od edycji konkursu wymyślić hasło lub podać najważniejsze zasady obchodzenia się z butlą propan-butan. Dzięki temu nasze posty konkursowe dotarły łącznie do blisko 50 tys. unikalnych użytkowników co daje nam zadowalające na obszar powiatu piotrkowskiego wyniki. Podobną ilość odsłon uzyskała nasza prezentacja znajdująca się na platformie google.

Niestety ze względu na panującą pandemie nie mogliśmy przeprowadzić akcji edukacyjnej w inny sposób niż poprzez media społecznościowe. Biorąc jednak pod uwagę statystyki postów oraz ilość rozdanych czujek stwierdzamy, że było warto. Zdajemy sobie również sprawę z tego, iż nie dotarliśmy do wszystkich mieszkańców powiatu, jednak o problemie zaczęto rozmawiać szerzej. Mamy nadzieję, że w przyszłych edycjach tej potrzebnej kampanii edukacyjnej dołączy do nas szersze grono instytucji, dzięki czemu dotrzemy do jeszcze większej ilości odbiorców.

Szczególne podziękowania za pomoc przy realizacji kampanii edukacyjnej kierujemy do: Pana Piotra Wojtysiaka – Starosty Powiatu Piotrkowskiego, Pani Doroty Jankowskiej – Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Powiatu, Pani Karolinie Cubała – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Pani Agnieszcze Ressel – Starszy Instruktor: Oddział Wojewódzkie ZOSP RP woj. łódzkiego, Panu Michałowi Mordak – Horpol SA: Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa, st. kpt. mgr inż. Adrianowi Dziubeckiemu – z-cy Naczelnika Wydziału Kontrolno Rozpoznawczego KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

Aby odtworzyć prezentację kliknij myszką na slajd (kolejne kliknięcie spowoduje zmianę slajdu).