KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Strażacy ćwiczyli jak gasić pożary sadzy

Strażacy OSP i PSP przy współudziale kominiarzy ćwiczyli gaszenie pożarów sadzy. Szkolenie odbyło się w niedzielę, 28 listopada, na terenie naszej jednostki. Podczas ćwiczeń strażacy testowali również lancę kominową FTRS Blue Fenix, którą udostępnił sklep pożarniczy RescueSystem.

W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z OSP Przygłów, PSP Piotrków, OSP Barkowice Mokre, OSP Kłudzice, OSP Koło, OSP Stobnica – Piła oraz OSP Sulejów Podklasztorze. Na początek omówiono ogólne zasady postępowania strażackiego z takimi pożarami oraz wykorzystywany sprzęt. Prezentację przygotował Bartłomiej Kolasiński – naczelnik OSP Przygłów.

Następnie głos zabrali mistrz kominiarski Krzysztof Żak oraz czeladnik kominiarski Kamil Żak. Poruszyli zagadnienia dotyczące powstawania pożarów sadzy, częstotliwości czyszczenia komina oraz sprzętu wykorzystywanego podczas czyszczenia komina.

Na koniec strażacy wykonali praktyczne ćwiczenie i przetestowali lancę kominową. W przygotowanej makiecie kominowej stworzyli dosyć realne warunki pożarowe i przystąpili do gaszenia mgłą wodną.

Pożary sadzy – zagrożenie

W okresie zimowym strażacy odnotowują znaczną ilość pożarów sadzy w przewodach kominowych. Patrząc na statystyki pożarowe to w ostatnich pięciu latach ilość tych pożarów jest podobna i nie maleje. Wiele z nich można by uniknąć, gdyby właściciele lub zarządcy budynków odpowiednio dbali o kominy. Dlatego strażacy szkolą się, aby być odpowiednio przygotowanym, a przy tym nagłaśniają problem społeczeństwu.

Organizatorem szkolenia był jednostka OSP Przygłów. Serdeczne podziękowania kierujemy do przedstawicieli Zakładu Kominiarskiego Krzysztof Żak i wszystkim biorącym udział w szkoleniu za chęć podnoszenia własnych umiejętności.

Pożary sadzy – prezentacja szkoleniowa