KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Wprowadziliśmy Standardy Ochrony Małoletnich w OSP

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich uchwałą Zarządu z dnia 8 lutego 2024 r. przyjęliśmy Standardy Ochrony Małoletnich.

Z racji funkcjonowania w naszej jednostce Młodzieżowej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej od dnia 8 lutego obowiązują w naszej jednostce standardy z którymi można się zapoznać pod tym linkiem.

Standardy Ochrony Małoletnich w OSP

Jednostki OSP posiadające takie drużyny musiały przyjąć te standardy zgodnie z ustawą do dnia 15 lutego 2024 r. Głównym celem omawianej ustawy jest podwyższenie standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych, wzmocnienia ich ochrony, w tym także systemowej ochrony przed skrzywdzeniem (w tym zakresie wprowadzono postanowienia dot. standardów ochrony młodocianych) oraz podwyższenia poziomu poszanowania praw osób z niepełnosprawnością. 

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304).

Procedura wdrożenia przyjętych standardów

W tej chwili w naszej jednostce trwa procedura wprowadzenia przyjętych standardów, która maksymalnie może potrwać do 15 sierpnia. Pod tym linkiem dostępne są przyjęte uchwałą z dnia 8 lutego 2024 r standardy wraz z załącznikami z którymi można się zapoznać.