KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Zamówienia Publiczne


AKTUALNE

Tytuł:Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4×4 wraz z wyposażeniem
Numer sprawy:OSP.2370.02.2023
Tryb:Podstawowy
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:06-04-2023 r.
Termin składania ofert17-04-2023 r. godz: 16:00
Pliki:2023_BZP 00032226_02_P
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Adres prowadzonego postępowaniahttps://platformazakupowa.pl/pn/ospprzyglow
Tytuł:PEŁNA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W PRZYGŁOWIE
Numer sprawy:OSP.2370.01.2023
Tryb:Podstawowy
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:03-03-2023 r.
Termin składania ofert 20-03-2023 r. godz. 16:00
Pliki:2023_BZP 00032226_01_P
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Adres prowadzonego postępowaniahttps://platformazakupowa.pl/pn/ospprzyglow

ARCHIWALNE


Tytuł:Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4×4 wraz z wyposażeniem
Numer sprawy:OSP.2370.01.2017
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2017-08-21
Termin składania ofert2017-09-01 godz. 10:00
Pliki:Ogłoszenie BZP po zamieszczeniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Opis przedmiotu zamówienia -Oferta Techniczna -zal 1


Projekt umowy -zal 2


Formularz ofertowy wykonawcy – zal 3


Oświadczenie wykonawcy – zal 4


Wykaz wykonywanych dostaw – zal 5


Edytowalne


Wyjaśnienia treści SIWZ – pytania wykonawców


Informacja treści złożonych ofert


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty