KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Ćwiczenia z zakresu łączności, pożarów oraz termowizji

W sobotę, 20 kwietnia, na terenie naszej jednostki odbyły się ćwiczenia z zakresu łączności, pożarów wewnętrznych oraz termowizji. W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z terenu gminy Sulejów.

Zajęcia rozpoczęły się o godz. 9.00 w sali szkoleniowej OSP Przygłów. Zostały podzielone na dwie części tj. część teoretyczną oraz praktyczną. Dodatkowo strażacy mogli przetestować aparaty powietrzne, system łączności oraz kamery termowizyjne firmy 3M Fire & Safety.

Szkolenie miało na celu udoskonalenie posiadanych już umiejętności związanych z prowadzeniem łączności ze stanowiskiem kierowania. W pierwszej części szkolenia omówiono podstawowe zasady prowadzenia korespondencji radiowej oraz strukturę łączności. Obszernego wykładu udzielił funkcjonariusz PSP Piotrków kpt. Jarosław Miśkiewicz.

Strażacy testowali sprzęt 3M

Podczas części teoretycznej przedstawiciel firmy 3M Scott Fire & Safety zaprezentował aparaty powietrzne, systemy komunikacji głosowej oraz kamery termowizyjne. Cały przedstawiony sprzęt strażacy mogli testować podczas części praktycznej!

W drugiej części strażacy ćwiczyli gaszenie pożarów wewnętrznych, lokalizację źródła ognia oraz prowadzenie korespondencji na linii ratownik – dowódca – stanowisko kierowania. Strażacy w strefę zadymienia wchodzili w aparatach ochrony dróg oddechowych. Wykorzystywali aparaty oraz systemy łączności firmy 3M, które pozwalały zarówno na wzmacnianie głosu osoby mówiącej w masce lub bezpośredniego nadawania z maski do radiotelefonu.

W zajęciach wzięli udział strażacy z jednostek: OSP Przygłów, OSP Sulejów – Podklasztorze, OSP Łazy Dąbrowa, OSP Koło, OSP Uszczyn, OSP Kurnędz oraz OSP Barkowice Mokre.

Serdecznie podziękowania kierujemy do Komendy Miejskiej Państwowej Straży w Piotrkowie Trybunalskim za uczestnictwo w zajęciach funkcjonariusza kpt. Jarosława Miśkiewicza, który podzielił się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem oraz firmie 3M Scott Fire & Safety za wspaniałą prezentację sprzętu oraz możliwość jego praktycznego testowania. Organizatorem szkolenia była Ochotnicza Straż Pożarna w Przygłowie.