KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Łódzkie. Środki ochrony indywidualnej trafiły do jednostek OSP

Realizując zapisy listu intencyjnego z 18 grudnia 2020r. zawartego pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Związkiem OSP RP i Komendą Główną PSP w zakresie wsparcia przez jednostki OSP procesu szczepień obywateli określonego w Narodowym Programie Szczepień, Związek OSP RP dystrybuuje do Ochotniczych Straży Pożarnych środki ochrony indywidualnej przeciw COVID-19 otrzymane z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

W województwie łódzkim pakiety zostały wydane już wszystkim jednostkom OSP w dniach 10 – 17 marca br. poprzez biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego. Na chwilę obecną do OSP w województwach małopolskim, łódzkim i wielkopolskim dotarły wszystkie przewidziane środki. Pozostałe 13 województw są zaopatrywane sukcesywnie. Zawartość pakietu obejmuje: maseczki FFP2 i FFP3, rękawice nitrylowe, płyny dezynfekcyjne, przyłbice ochronne, gogle, kombinezony ochronne oraz termometr bezdotykowy.

W gminie Sulejów środki przekazano jednostkom OSP Przygłów, OSP Sulejów – Podklasztorze oraz OSP Barkowice. Te jednostki z terenu naszej gminy wyznaczone są do pomocy przy realizacji Narodowego Programu Szczepień. Jeśli zajdzie taka potrzeba strażacy pomogą dotrzeć do punktów szczepień osobom, które nie mogą tam dojechać we własnym zakresie. Pozyskane środki pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa druhów podczas realizacji programu.

źródło: Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. łódzkiego, ZOSP RP