KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Szkolenie podstawowe strażaków OSP [2024] zakończone. Mamy kolejnego ratownika!

W niedzielę, 28 kwietnia, w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim egzaminem teoretycznym i praktycznym zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Z naszej jednostki kurs ten z wynikiem pozytywnym ukończył druh Patryk Grzejszczak!

Było to pierwsze z dwóch przewidzianych na ten rok szkoleń podstawowych. Szkolenie to rozpoczęło się w dniu 23 lutego. Przeznaczone był dla jednostek OSP z terenu gmin Sulejów, Moszczenica, Wolbórz, Aleksandrów, Ręczno, Łęki Szlacheckie, Piotrków Tryb.

Program szkolenia zawierał m.in. zajęcia teoretyczne, praktyczne, test w komorze dymowej oraz szkolenie ze współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Strażacy zostali zapoznani m.in. z następującymi zagadnieniami: sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt mechaniczny, ratownicze zestawy hydrauliczne i pneumatyczne, drabiny pożarnicze, taktyka działań gaśniczych, taktyka działań ratowniczych, oraz podstawy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Szkolenie podstawowe OSP [pow. piotrkowski]

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych opracowanym przez Komendanta Głównego PSP. Ukończyło je z wynikiem pozytywnym 38 kandydatów uzyskując następujące kwalifikacje:

– Szkolenie podstawowe strażaka ratownika,
– Szkolenie BHP,
– Szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
– Szkolenie podstawowe dla abonentów sieci radiowej ochrony przeciwpożarowej.

Należy nadmienić, że ukończenie szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w działaniach ratowniczych. Takie uprawniania nabył dziś druh Patryk Grzejszczak, który zasilił szeregi naszej Jednostki Operacyjno – Technicznej. Serdecznie gratulujemy!