KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

#ZOSP RP: Zmiana terminów kampanii sprawozdawczo – wyborczych

Mając na uwadze zmiany stopnia natężenia zagrożenia rozprzestrzeniania się na terenie Polski epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz przewidywania co do wprowadzonych przez władze państwowe nowych regulacji prawnych z tym związanych, Prezydium Zarządu Głównego Związku ZOSP RP wprowadza zmiany terminów kampanii sprawozdawczo – wyborczych” – czytamy w uchwale nr 169/38/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z uchwałą, termin przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych jednostek OSP zostaje wydłużony do 30 września 2021 roku. Taka decyzja wydaje się być najrozsądniejsza. Przypomnijmy, z początkiem grudnia pracownicy biura ZOW ZOSP RP rozsyłali wiadomość do członków zarządu poszczególnych jednostek o rekomendowanym sposobie przeprowadzenia zebrań w formie zdalnej (wideokonferencji) oferując przy tym pomoc w organizacji takiego zebrania. Brak możliwości spotkania oraz udziału w zebraniu stacjonarnym jest szczególnie uciążliwe dla starszych członków OSP. Dzisiejsza decyzja podyktowana sytuacją jaka panuje aktualnie w kraju oraz prognozą rozwoju pandemii COVID-19 może pozwolić na przeprowadzenie walnych zebrań w sposób „normalny”.

Uchwała 169/38/2020