KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Strażacy OSP uwzględnieni w pierwszej kolejności do szczepień przeciwko COVID-19

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii członkowie ochotniczych straży pożarnych zostali uwzględnieni w pierwszej kolejności do szczepień przeciwko COVID-19.

Jak czytamy w „Rozdziale 3a” niniejszego rozporządzenia członkowie ochotniczych straży pożarnych zostali uwzględnieni do szczepień ochronnych w ramach etapu „0”. Początkowo strażacy ochotnicy mieli być szczepieni w ramach etapu „I”.

Narodowy program szczepień

Może to mieć związek z tym iż, jednostki OSP mogą być zaangażowane w działania związane z pomocą podczas realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Zadaniem OSP byłby m.in. dowóz osób do punktów szczepień i ich bezpieczny powrót do domu.

Jednostki takie będą mogły liczyć na dofinansowanie w kwocie 5 tysięcy zł na działania statutowe. Należy pamiętać, że szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne. Każdy obywatel decyzję o zaszczepieniu się podejmuje samodzielnie.

źródło: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000009101.pdf