KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Czy strażacy OSP dostaną dodatek do emerytury?

Strażacy ochotnicy mogą otrzymać dodatek do emerytury w wysokości 20 zł za każdy rok czynnej służby. To oznaczałoby, iż po 20 latach czynnej służby strażak ochotnik otrzyma dodatek w wysokości ponad 400 zł miesięcznie. W dniu dzisiejszym na senackiej Komisji Ustawodawczej, projekt złożony przez grupę senatorów pod przewodnictwem Krzysztof Kwiatkowski oraz Ryszard Bober w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków OSP został jednogłośnie przyjęty i skierowany do dalszych prac. Czy strażacy OSP dostaną dodatek do emerytury jako uznanie ich trudu?

Dziś podczas posiedzenia połączonych komisji senackich rozpatrywano projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawowym celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie wymiernego, dodatkowego wynagrodzenia dla członków ochotniczych straży pożarnych. Projekt przewiduje przyznanie członkom ochotniczych straży pożarnych, którzy przez co najmniej 20 lat byli czynnymi członkami OSP dodatku do emerytury w wysokości 20 zł za każdy rok czynnej służby.

Złożony projekt był niemal tożsamy z projektem obywatelskim, pod którym 4 lata temu wspólnie zbieraliśmy podpisy. Miałem dzisiaj zaszczyt i przyjemność przedstawiać na sali plenarnej Senatu projekt, jako zastępca pełnomocnika Komitetu, natomiast z ramienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Z OSP RP projekt uzasadniał Druh Prezes Waldemar Pawlak – czytamy na profilu druha Adama Nowaka, Członka Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.”

Czy projekt w Sejmie ma szansę?

Miejmy nadzieję, iż strażacy ochotnicy po wielu latach ciężkiej i ofiarnej służby oraz walce o docenienie ich trudu otrzymają gratyfikacje w postaci dodatku do emerytury. Warto dodać, iż taka gratyfikacja może skuteczniej przyciągać ochotników do służby w strukturach OSP. Trzymamy kciuki za pomyślność projektu, a sprawie będziemy się przyglądać.

Foto: Łukasz Kamiński / profil facebook Adam Nowak