KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze za rok 2021

W sobotę, 26 marca, o godz. 17. w siedzibie naszej jednostki rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium, a jego skład nie zmienił się na kolejne lata. Podczas zebrania przedstawiono obszerne sprawozdania z działalności.

Zanim zebranie rozpoczęło się na dobre, przewodniczący spotkania dh prezes Bogdan Pietrykowski poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy strażaków, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę. Następnie przedstawił porządek zebrania, który został przez wszystkich zaakceptowany oraz powitał zaproszonych gości: Posła  Grzegorza Lorka, Starostę Piotra Wojtysiaka oraz Grzegorza Cicheckiego – Kierownika Piotrkowskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.  W następnym etapie dokonano wyboru niezbędnych komisji zebrania.

W tym roku w naszej jednostce zgodnie z deklaracją z ostatniego walnego zebrania miały się odbyć wybory nowego Zarządu. Decyzja ta spowodowana była tym, że podczas ostatniego zebrania wielu członków OSP nie mogło uczestniczyć w spotkaniu, a chcieliśmy by mieli możliwości decyzyjne. Tegoroczne walne zebranie mogło wyłonić nowy skład Zarządu, jednak tak jak podczas ostatniego zebrania padła propozycja o pozostawienie obecnego składu Zarządu, która jednogłośnie została przegłosowana.

Oprócz wysoko ocenionej pracy, powodem było również to, iż w tym roku może rozpocząć się realizacja dużego projektu termomodernizacji budynku o który jednostka wnioskowała środki zewnętrzne. Gdyby zmienił się skład osobowy Zarządu lub funkcje poszczególnych osób to musielibyśmy dokonywać zmiany w KRS, które trwają bardzo długo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to umowa będzie podpisywana jeszcze w tym roku i nie możemy odpaść z tego projektu ze względów formalnychwyjaśniono obecnym na sali.

Skład Zarządu OSP Przygłów:

Prezes: Bogdan Pietrykowski    
Wiceprezes: Michał Rytych    
Naczelnik: Bartłomiej Kolasiński
Zastępca naczelnika: Michał Cejnuk    
Skarbnik: Przemysław Gorgoń    
Gospodarz: Małgorzata Czekalska    
Sekretarz: Anna Marecka    
Kronikarz: Marta Rytych    
Członek: Władysław Rytych

Na zebraniu zostały przedstawione sprawozdania: z działalności OSP, finansowe, Komisji Rewizyjnej oraz plan działalności i finansowy na rok 2022. Główne założenia to wykonanie termomodernizacji budynku oraz wykonanie pralnicy umundurowań dla strażaków z całej gminy Sulejów. W roku 2023 nasza jednostka będzie obchodzić 105 – lecie istnienia i nieprzerwanej działalności, wykonanie wymienionych projektów byłyby wspaniałym przypieczętowaniem jubileuszu.

W tym roku sprawozdanie z działalności Jednostki Operacyjno – Technicznej Naczelnika Bartłomieja Kolasińskiego zostało przedstawione w formie multimedialnej prezentacji. Całość znajduje się poniżej, kliknięcie spowoduje przejście pomiędzy kolejnymi stronami.


W minionym 2021 roku odnotowaliśmy 146 wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych. 30 razy gasiliśmy pożary, 108 razy wyjeżdżaliśmy do usuwania różnych miejscowych zagrożeń, odnotowaliśmy 4 alarmy fałszywe oraz 4 zabezpieczenia rejonu operacyjnego w PSP Piotrków. Strażacy OSP Przygłów wyjeżdżali na wszystkie wezwania i zaliczyli 100% frekwencję. W porównaniu do roku 2020 liczba interwencji na naszym terenie zwiększyła się o 43 wyjazdy. 

Nasza jednostka pod względem ilości wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych zajęła 25 miejsce na 1065 jednostek OSP z terenu woj. łódzkiego i 2 miejsce na terenie pow. piotrkowskiego – to tylko niektóre informacje zawarte w slajdach.

Zestawienie ilości wyjazdów dla poszczególnych ratowników OSP Przygłów:

kliknij na obraz, aby powiększyć…

Podczas zebrania zostały również wręczone „Medale za wysługę lat”. Nadane przez prezydium zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP osobom wykazującym się działalnością w OSP:

  • dh Małgorzata Czekalska – 35 lat
  • dh Krystyna Koszowska – 35 lat
  • dh Jakub Rytych – 30 lat
  • dh Damian Kolasiński – 20 lat
  • dh Michał Marecki – 20 lat
  • dh Krystian Fogiel – 10 lat
  • dh Martyna Rytych – 10 lat
  • dh Dawid Walasik – 10 lat

Na sam koniec głos zabrali zaproszeni goście, którzy byli pod dużym wrażeniem przebiegu zebrania oraz szczegółowych sprawozdań.

Pan poseł Grzegorz Lorek zapewnił, że zrobi co może, aby jednostka otrzymała odpowiednie finansowanie i podziękował za pracę na rzecz społeczeństwa. Poparł również bardzo ważny wniosek o poprawę bezpieczeństwa na chodniku i drodze krajowej nr 12 podczas, gdy straż wzywana jest do akcji.

Pan starosta Piotr Wojtysiak podziękował za bliską współpracę jednostki ze starostwem oraz za wszystkie akcje na terenie gm. Sulejów jak i powiatu piotrkowskiego. Zarówno te ratowniczo – gaśnicze jak i prewencyjne, pomocowe. Dodatkowo starosta Piotr Wojtysiak przekazał na ręce naczelnika prezent jakim jest ubranie specjalne marki Rosenbauer.

Następnie głos zabrał radny Rafał Fogiel, który również podziękował za wszystkie akcje na terenie gminy i powiatu oraz zaproponował różne formy pomocy. Działalność jednostki wysoko ocenił również dh Jakub Rytych – wiceprezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sulejowie, który podziękował za szczególną aktywność ratowniczą i pomocową.

Zwrócił szczególną uwagę na to, że strażacy wykazują się dużą ofiarnością i są zawsze gotowi, aby wyjechać do akcji. Podziękował również za kolejną ocenę bardzo dobry z kontroli gotowości operacyjnej, która pokazuje na jak wysokim poziomie jest jednostka OSP Przygłów.

Wszystkich słów zaproszonych gości nie jesteśmy w stanie powtórzyć, jednak za wszystkie dziękujemy. Były szczególnie budujące i obiecujące.