KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Eliminacje Miejsko – Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W czwartek, 31 marca, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygłowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Otwarcia turnieju dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sulejowie dh Jakub Rytych, który przywitał przybyłych i przybliżył zasady eliminacji gminnych. W turnieju wzięło udział 26 uczestników reprezentujących szkoły oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu gminy Sulejów.

Zgodnie ze znowelizowanym regulaminem, uczestnicy rywalizowali w 3 grupach wiekowych: grupa I uczniowie I – IV szkół podstawowych (8 uczestników), grupa II – uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII (13 uczestników), grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych (5 uczestników).

W każdej grupie wiekowej uczestnicy mieli do rozwiązania test zawierający 30 pytań. Nad prawidłowym przebiegiem czuwało 6 – osobowe jury pod przewodnictwem dh Jakuba Rytycha.

W I grupie wiekowej laureatami zostali:

  • I miejsce Kacper Krawczyk (MDP Sulejów – Podklasztorze, SP nr 2 w Sulejowie),
  • II miejsce Piotr Stołowczyk (MDP Sulejów – Podklasztorze, SP nr 2 w Sulejowie),
  • III Miejsce Agata Gorgoń (MDP Przygłów, SP Włodzimierzów).

W II grupie wiekowej laureatami zostali:

  • I miejsce Sara Nowak (MDP Sulejów – Podklasztorze, SP nr 2 w Sulejowie),
  • II miejsce Michał Gorgoń (MDP Przygłów, SP Włodzimierzów),
  • III miejsce Filip Adamek (MDP Przygłów, SP Włodzimierzów).

W III grupie wiekowej laureatami zostali:

  • I miejsce Jakub Wiewiura (MDP Przygłów),
  • II miejsce Kacper Abratkiewicz (MDP Przygłów),
  • III miejsce Patryk Jakubik (MDP Przygłów).

Wszyscy uczestniczy otrzymali upominki zasponsorowane przez Urząd Gminy w Sulejowie, Nadleśnictwo Piotrków oraz Posła Ziemi Piotrkowskiej Grzegorza Lorka. Wyłoniono również najmłodszego uczestnika, którym został Piotr Stołowczyk (MDP Sulejów – Podklasztorze) oraz najstarszego, którym został Kacper Abratkiewicz (MDP Przygłów). Wszystkim opiekunom wręczono również książkę pt. „O piotrkowskiej straży pożarnej” autorstwa Andrzeja Pola.

Eliminacje miejsko – gminne turnieju wiedzy pożarniczej patronatem objął Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski.

Nagrody i upominki