KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Zebranie sprawozdawcze za rok 2018

W dniu dzisiejszym w budynku naszej remizy odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze z działalności jednostki za rok 2018. Zebranie rozpoczął dh Prezes Bogdan Pietrykowski, który przedstawił porządek zebrania. Wybrano protokolanta zebrania oraz komisję uchwał i wniosków oraz mandatową. Następnie odczytano sprawozdanie z działalności naszej jednostki, sprawozdanie finansowe oraz komisji rewizyjnej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. st. kpt. mgr inż. Jakub Rytych, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Tryb dh Włodzimierz Kapiec, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sulejowie dh Stanisław Chmielewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Bartosz Borkowski, Sołtys Przygłowa Paweł Kępski, Starszy Strażnik Leśny Rafał Taranowski, ks. Zbigniew Dawidowicz oraz ks. Kanonik Konrad Woźniak.


Po otwarciu zebrania wybrano przewodniczącego zebrania – dh Bogdana Pietrykowskiego oraz protokolanta- dh Annę Marecką.

Komisję uchwał i wniosków w składzie:
dh Małgorzata Marecka – przewodnicząca
dh Dawid Banasiak – sekretarz
dh Damian Prasol – członek

Komisję skrutacyjną i mandatową w składzie:
dh Marta Rytych – przewodnicząca
dh Michał Cejnuk – sekretarz
dh Przemysław Prasol – członek

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawił druh prezes Bogdan Pietrykowski. Następnie głos zabrał druh naczelnik Michał Rytych, który przedstawił sprawozdanie z działalności operacyjnej oraz plany na nowy 2019 rok. Druh naczelnik pokusił się o zestawienie roku 2017 i 2018 pod względem wyjazdów. okazuje się, że mijający rok dla OSP Przygłów choć pracowity, był spokojniejszy od roku 2017.
Sprawozdanie finansowe odczytał druh skarbnik Przemysław Gorgoń.

Druhowie OSP Przygłów jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi i przyjęli plan działalności oraz plan finansowy na rok 2019.
Minutą ciszy uczczono druhów, którzy odeszli na wieczną służbę. Szeregi OSP Przygłów zasilił Rafał Taranowski.  Odznaczono strażaków OSP medalami za wysługę lat.
 
Podczas zebrania podjęto uchwałę o zmianie zapisu w statucie jednostki – zmiana dotyczy przekazania mienia po ewentualnym rozwiązaniu OSP Przygłów oraz uchwałę podtrzymującą prowadzenie strony internetowej naszej straży.

Głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali za owocną współpracę oraz ciężką pracę strażaków. Burmistrz Sulejowa – Wojciech Ostrowski podkreślił, że jednostka OSP Przygłów wiedzie prym pośród wszystkich jednostek na terenie Gminy jeśli chodzi o działalność społeczną. Dodał również, że współpraca podczas organizowania 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości przebiegała w sposób wzorowy.
 
Przewodniczący Rady Bartosz Borkowski dodał, że zawody sikawek przenośnych organizowanych przez naszą jednostkę mają już swoją rangę.
 
St. kpt. Jakub Rytych zaznaczył, że przygłowska jednostka należy do czołówki w powiecie i ma duży wkład w działalność operacyjno – szkoleniową. Podkreślił również, że na wyróżnienie zasługuje chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji druhów, o czym świadczy niedawne zorganizowane szkolenie dotyczące gaszenia pożarów wewnętrznych.
 
Rafał Taranowski – podziękował strażakom z OSP Przygłów za pomoc podczas gaszenia pożarów lasów w miejscowościach Lubień i Kłudzice.
 
Podczas zebrania rozdano strażakom karty rabatowe ORLEN na zakup paliwa dla strażaków – ochotników. Po zebraniu wszyscy obejrzeli film z działalności naszej jednostki przygotowany przez dh Anetę Kolasińską.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst: Anna Marecka, Zdjęcia: Aneta Kolasińska