KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Nasza jednostka po raz szósty wyróżniona!

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. dnia 30 stycznia podsumowała 2018 rok. Za wzorową działalność operacyjną w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z  terenu powiatu piotrkowskiego wyróżniono sześć jednostek: OSP Lubanów, OSP Stobnica, OSP Wola Krzysztoporska, OSP Moszczenica, OSP Rozprza i OSP Przygłów. Tylko te jednostki z terenu powiatu piotrkowskiego otrzymały ocenę bardzo dobrą z inspekcji gotowości operacyjnej.

W 2018 roku na terenie gminy Sulejów wystąpiło 290 zdarzeń w tym 43 pożary, 232 miejscowe zagrożenia, 15 alarmy fałszywe. W stosunku do roku 2017 odnotowano spadek o 14, 2% ogólnej ilości zdarzeń. Siły i środki zaangażowane w działania na terenie gminy Sulejów to 393 pojazdy oraz 2099 ratowników.

Tak samo jak w 2017 roku największa ilość zdarzeń w roku 2018 wystąpiła w gminie i mieście Sulejów (290), następnie w gminie Wola Krzysztoporska (236) i Rozprza (163). Tylko w dwóch gminach odnotowano wzrost liczby zdarzeń tj. w gminie Rozprza i gminie Ręczno.

Nasza jednostka w roku 2018 dysponowana była do różnych zdarzeń 92 razy. Za wzorową działalność operacyjną zostaliśmy wyróżnieni po raz szósty z rzędu natomiast wyróżnienie odbieramy już po raz dziewiąty. Wyróżnienie odebrał dh Naczelnik Michał Rytych.

 

 

Fot.: Dariusz Kowalski piotrkowski24.pl