KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

XXVI Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania z dziejów OSP

21 września 2019 w Auli im. Mieczysława Koterskiego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbyło się podsumowanie Ogólnopolskich Konkursów Historycznych: XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik – XXVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania z dziejów OSP oraz XIV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa.

Druhna Anna Marecka wzięła udział w XXVI Konkursie na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania z dziejów OSP. –„Ochotnicza Straż Pożarna w Przygłowie 1918-2018. Sto lat w służbie społeczeństwu” – praca ta została wyróżniona w tej kategorii.

Należy tu podkreślić, iż niebywały wkład w powstanie tej książki miał druh naczelnik- Michał Rytych. Podziękowania należą się również druhowi Bartłomiejowi Kolasińskiemu, który zaprojektował okładkę książki.

Podczas konkursu można było zwiedzić wystawę kronik OSP. Odbyła się również sesja popularnonaukowa na temat: „Pamięć i prawda w ruchu strażackim”.

Druhnie Annie Mareckiej składamy serdeczne gratulacje za wykonaną pracę oraz życzymy dalszych sukcesów w popularyzowaniu przygłowskiej historii pożarnictwa!

Opracowanie: Małgorzata Marecka