KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Szkolenie podstawowe strażaków OSP

W dniach 6 września – 27 października odbyło się szkolenie strażaków OSP z powiatu piotrkowskiego. W kursie wzięło udział 36 osób z terenu gminy Sulejów, Moszczenica, Czarnocin i Grabica.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu. Lekcje były prowadzone przez funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Piotrkowie Trybunalskim. .

W ramach kursu realizowane były zajęcia z taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, ćwiczenia z zakresu ratownictwa drogowego, a także test w komorze dymowej.

Z naszej jednostki kurs ukończyli Bartosz Abratkiewicz i Rafał Taranowski. Serdecznie gratulujemy!