KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Węże W-52 zamieniamy na W-42!

Z Nowym Rokiem do naszej jednostki wprowadzamy nowe zasady odnośnie gaszenia pożarów wewnętrznych. Dzięki uzyskanym dotacjom węże W-52 zamieniamy na W-42 do których dokładamy najnowsze prądownice tworzące „pakiety wężowe”. Mamy nadzieję, że naszym śladem pójdą również inne jednostki.

Strażacy OSP Przygłów w roku 2018 oraz 2019 mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniach związanych z gaszeniem pożarów wewnętrznych z najlepszymi instruktorami z Polski. Wiedza jaką pozyskaliśmy zmieniła całkowicie podejście do tematu gaszenia pożarów wewnętrznych i w pewnym sensie otworzyła nam oczy na to zagadnienie.

Dzięki szkoleniom mieliśmy możliwość nie tylko zapoznania się z techniką gaszenia pożarów wewnętrznych, ale również poznawanie najnowszego sprzętu z dziedziny pożarniczej. Pokazano nam ogromną różnicę pomiędzy odcinkami W-52, a W-42. Główną odczuwalną różnicą jest ich waga. Dzięki lżejszej wadze strażak może efektywniej operować prądami wodnymi zużywając przy tym mniej wysiłku.

Dzięki dotacjom doposażamy się w odcinki W-42

Węże W-42 jakie zakupiliśmy do naszej jednostki to najlepsze produkcje tj. OSW Eschbach seria SIGNAL (wkładka gumowa). Wykonany jest ze specjalnych nici fluoroscencyjnych, zapewniających widoczność w dymie oraz ciemnościach (wersja żółta). Dzięki użyciu wysokiej jakości przędzy poliestrowej, charakteryzuje się wysoką odpornością na przecierania, przebicie oraz na działanie czynników atmosferycznych. Zastosowana gumowa wkładka wewnętrzna „Super Light” gwarantuje niezawodność węża podczas pracy, a także łatwe zwijanie i niską masę odcinka.

W-42 to niższa waga i łatwe operowanie prądem wodnym

Węże tłoczne W-42 stosowane są już od dawna w wielu krajach Unii Europejskiej natomiast w Polsce zaczynają dopiero „powszechnieć”. Parametry techniczno – użytkowe tych węży potwierdzają, że ich stosowanie przyczynia się do poprawy ergonomii pracy strażaków. Dodatkowym argumentem potwierdzającym słuszność ich wymiany jest fakt, iż nie wymagają dodatkowych nakładów inwestycyjnych w postaci zmiany armatury pożarniczej czy dostosowania samochodów do ich przewozu. Nasady węży W-42 pasują do powszechnych urządzeń gaśniczych stosowanych przez nasze jednostki.

Węże W-42 dostępne na naszym rynku w większości posiadają już certyfikat CNBOP-PIB co przyczynia się do ich „powszechnienia” w wielu jednostkach.

Odcinki to nie wszystko!

Aby praca podczas gaszenia pożarów była efektywna oprócz lżejszych węży potrzebne jest również odpowiednia prądownica oraz ciśnienie wody. Nasi strażacy wybrali prądownice Blue Devil, które w tej klasie cenowej okazała się bezkonkurencyjna. Tym samym dziękujemy za możliwość przetestowania innych prądownic i podjęcia decyzji.

Połączenie powyższych odcinków oraz prądownicy Blue Devil tworzy tzw. „pakiety wężowe”, które dużo łatwiej i szybciej można rozwinąć podczas pożarów wewnętrznych. Dokładne działanie pakietu ukazuje poniższy filmik.

Jak widać na powyższym filmiku taki zestaw nie wymaga dużego terenu na rozwinięcie linii gaśnicze. Strażak rozwija tylko tyle węża ile potrzebuje, aby dotrzeć w dane miejsce.Czas w jakim taka linia jest gotowa do wprowadzenia w budynek również przemawia za tym, aby wprowadzać pakiety do swoich jednostek.

W tym roku będziemy organizować kolejne szkolenia dotyczące pożarów wewnętrznych i będziemy zapraszać jednostki do wspólnych ćwiczeń.