KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Walne zebranie sprawozdawcze – zaproszenie

Zarząd OSP w Przygłowie zaprasza wszystkich swoich druhów na walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017, które odbędzie się w dniu 05.01.2018r. – piątek o godzinie 18:00 w sali OSP Przygłów.

Zarząd prosi o niezawodne przybycie !

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania, powitanie gości i członków.
2. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i Komisji
4. Sprawozdanie z działalności OSP za okres sprawozdawczy: Prezesa, Naczelnika, Skarbnika
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
7. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego OSP.
8. Wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwał i wniosków.
10. Dyskusja i zakończenie zebrania.

Obecność wszystkich druhów i druhen jest obowiązkowa. Obowiązuje strój galowy!