KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Trwa obóz szkoleniowy dla MDP. Dziś wycieczka do Orientarium ZOO i JRG 2 w Łodzi

Od wtorku, 27 czerwca, na Stanicy Trzy Morgi w Stobnicy trwa obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Sulejów. Wśród nich jest blisko 30 osobowa reprezentacja młodych strażaków z OSP Przygłów.

Uczestnicy obozu mają już za sobą szkolenie z pierwszej pomocy, umiejętności bezpiecznego rozpalania ogniska, ćwiczenia z musztry oraz nauki współdziałania z innymi służbami. Obozowiczów odwiedził również Starosta Piotrkowski Piotr Wojtysiak. Ale to nie wszystko…

W piątek, 30 czerwca, przygłowska młodzież udała się na wycieczkę do Łodzi gdzie najpierw odwiedzili Orientarium ZOO, a następnie Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wycieczka MDP Przygłów

W Orientarium ZOO, której powierzchnia zajmuje prawie 10 boisk piłkarskich, nasi strażacy mogli obserwować zwierzęta z 3 perspektyw: podwodnej, lądowej oraz z góry. Mogli zobaczyć słonia Aleksandra, który jest największym i najstarszym przedstawicielem tego gatunku w Europie. Ma 44 lata, waży pond sześć ton i mierzy trochę ponad 3,5 metra w kłębie.

Następnie przyszli strażacy udali się do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2. To właśnie tutaj mogli zapoznać się ze specyfiką pracy zawodowego strażaka, zmierzyć się z komorą dymową oraz zapoznać jednostkę oraz sprzęt.

Dużą atrakcją dla naszej młodzieży była możliwość wejścia do nowoczesnej komory dymowej, która służy do ćwiczeń w aparatach oddechowych. Młodzi strażacy dowiedzieli się, że każdy kandydat na strażaka ratownika OSP musi zaliczyć testy w takiej komorze. Dziś mogli spróbować w niej swoich sił!

Za pomoc w organizacji wycieczki dziękujemy wszystkim rodzicom naszych podopiecznych. Serdeczne podziękowania kierujemy również do:
– st. bryg. Pawła Deli – Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim,
– mł. bryg. Karola Gajdy – Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
– mł. bryg. Pawła Nowaka – Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
– oraz funkcjonariuszom Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, którzy oprowadzili nas po jednostce!