KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Szkolimy się, ratujemy – dotacja z Fundacji PGE

W piątek, 28 lipca, w siedzibie naszej jednostki zakończyliśmy realizację projektu pn. „Szkolimy się, ratujemy”. Został on dofinansowany kwotą 15 000,00 zł z Fundacji PGE!

Otrzymane środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych oraz obsługi aparatów powietrznych. W szkoleniu wzięło udział 20 ratowników. Za przeprowadzenie ćwiczeń odpowiedzialna była pruszkowska firma POŻ – SERWIS Łukasz Rzepecki.

Szkolenie OSP z Fundacją PGE

W ramach szkolenia odbyła się część teoretyczna i praktyczna w wymiarze 20 godzin. Strażacy ćwiczyli najnowsze techniki ratownicze w obszarze pożarnictwa, reagowania w sytuacjach niesienia pomocy, ochrony ludności i bezpiecznych zachowań w trakcie akcji ratowniczej.

Realizacja projektu była możliwa dzięki uzyskanej dotacji z Fundacji PGE w kwocie 15 000,00 zł. Składamy serdeczne podziękowania Zarządowi Fundacji PGE za pozytywne rozpatrzenie wniosku i przyznaną dotację oraz za wsparcie projektu Panu Grzegorzowi Lorkowi, posłowi na Sejm RP oraz Pani Dorocie Jankowskiej, radnej powiatu piotrkowskiego.