KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Szkolenie podstawowe OSP zawieszone

W związku z wprowadzoną żółtą strefą oraz stale rosnącą liczbą zakażeń na terenie powiatu piotrkowskiego szkolenie podstawowe OSP zostało wstrzymane do odwołania. Obostrzenia te dotyczą również przeprowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP oraz ćwiczeń strażackich. Decyzja została podjęta przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Przypomnijmy, szkolenie podstawowe OSP rozpoczęło się 4 września b.r. i zgodnie z wytycznymi przeznaczone było tylko dla druhów z OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Z naszej jednostki do szkolenia przystąpiło dwóch druhów oraz jedna druhna.

Wszyscy na dzień dzisiejszy ukończyli znaczną część kursu oraz co najważniejsze pomyślnie przeszli testy w komorze dymowej. Mamy nadzieję, że szkolenie niebawem zostanie przywrócone, a nowi strażacy będą mogli zasilić szeregi naszej Jednostki Operacyjno – Technicznej.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych z OSP RP również wprowadza obostrzenia

Stosowną uchwałę dotyczącą rozprzestrzeniania się pandemii COVID 19 przyjął również Związek Ochotniczych Straży Pożarnych z OSP RP. Jak czytamy w treści uchwały rekomenduje się jednostkom OSP pozostającym w strefie żółtej lub czerwonej powstrzymanie od organizowania wszelkich imprez masowych, konkursów, turniejów, obozów, zawodów sportowo-pożarniczych, wydarzeń kulturalnych itp.

Na pozostałym terenie organizowanie ich w przypadku zaistnienia takiej konieczności i z poszanowaniem wymogów ustanowionych przez władze państwowe i samorządowe.

Pełna treść uchwały dostępna na stronie zosprp.pl