KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Strażacy ćwiczyli gaszenie pożarów sadzy w przewodach kominowych

W niedzielę 28 lutego od godziny 10:00 w miejscowości Łęczno na terenie należącym do Nadleśnictwa Piotrków strażacy ćwiczyli gaszenie pożarów sadzy w przewodach kominowych. Podczas ćwiczeń strażacy stworzyli realne warunki pożarowe oraz przetestowali lancę kominową FT Nito 4/10. Lanca na potrzeby testowe została udostępniona przez sklep pożarniczy rescuesystem.pl. Służy do gaszenia pożarów sadzy przy pomocy mgły wodnej. W ćwiczeniach wzięły udział trzy jednostki: OSP Przygłów, OSP Sulejów – Podklasztorze oraz OSP Lubień.

Na początek omówione zostały podstawowe zasady dotyczące gaszenia pożarów sadzy przy pomocy ogólnodostępnych środków. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo strażaków podczas działań przy tego typu pożarach oraz kontrolę komina przy pomocy kamery termowizyjnej. Strażacy wymienili się doświadczeniami oraz sposobami bezpiecznego wygaszania komina. Omówili podstawowe narzędzia i środki wykorzystywane przy pożarach sadzy tj.: sito kominowe, wycior kominowy, detektor tlenku węgla, aparaty ochrony dróg oddechowych, drabiny, maseczki FFP2 i FFP3, kamera termowizyjna, gaśnica proszkowa.

Strażacy mieli również możliwość przetestowania lancy gaśniczej FT Nito 4/10, która umożliwia gaszenie pożaru sadzy przy pomocy mgły wodnej. Dzięki takiej taktyce gaśniczej strażacy mogą przystąpić natychmiast do wygaszania i schładzania przewodu kominowego bez potrzeby wchodzenia na dach. Najczęściej do takich pożarów dochodzi w okresie jesienno – zimowym, a więc strażacy często narażeni są na oblodzone, śliskie pokrycie dachowe.

Po krótkiej teorii strażacy przystąpili do gaszenia pożaru w murowanym przewodzie kominowym i sprawdzali możliwości lancy FT Nito. Stworzono dosyć realistyczne warunki. Przy ćwiczeniu zwrócono uwagę na łączność pomiędzy ratownikami, ewakuację mieszkańców oraz kontrole komina przy pomocy kamery termowizyjnej. Na koniec strażacy wywołali pożar sadzy w przygotowanej makiecie przewodu kominowego, który został skutecznie ugaszony mgłą wodną.

Organizatorem ćwiczeń była jednostka OSP Przygłów. Lancę udostępnił sklep pożarniczy rescuesystem.pl. Podziękowanie kierujemy do Nadleśnictwa Piotrków za udostępnienie budynków i możliwość przeprowadzenia ćwiczeń. Druhowi Rafałowi Taranowskiemu dziękujemy za ognisko, ciepłą herbatę i kiełbaski! Strażakom z jednostek OSP Lubień i OSP Sulejów – Podklasztorze za przyłączenie się do ćwiczeń oraz chęć doskonalenia własnych umiejętności!