KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Szkolenie KPP dla druhów OSP z powiatu piotrkowskiego

Ratowanie życia ludzkiego podczas pożarów, wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń to jedno z zadań , które realizują na co dzień strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych. Przyszli i obecni ratownicy szkolą się, aby utrzymać wysoki poziom prowadzonych działań medycznych. W miesiącu luty br. w sali szkoleniowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygłowie zorganizowane zostało szkolenie podstawowe z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP z terenu powiatu piotrkowskiego. Organizatorem szkolenia był Tomasz Gębura Usługi Medyczne (KPP, Pierwsza Pomoc – Świętokrzyskie).

Do pełnego kursu przystąpiło 33 druhów z jednostek OSP: Brzoza, Sierosław, Srock, Kosów, Rękoraj, Krzewiny, Krzemieniewice, Szczepanowice, Gorzkowice, Lubiaszów, Wolbórz, Niewierszyn, Skotniki. Wszyscy ukończyli i zdali egzamin uzyskując tytuł ratownika. Zgodnie z definicją Ustawy Ratownik to osoba, która ukończyła kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i jest uprawniona do podejmowania określonych czynności wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Do recertyfikacji przystąpiło 29 druhów z jednostek OSP: Przygłów, Koło, Rękoraj, Kosów, Moszczenica, Wolbórz, Lubiaszów, Skotniki, Dąbrówka, Lubanów. Wszyscy odnowili uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Z naszej jednostki uprawnienia przedłużyli: Jakub Rytych, Łukasz Rytych, Marta Rytych, Tomasz Antosik, Martyna Kępska oraz Anna Marecka. Druhowie przystąpili i zaliczyli egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

Kolejna edycja szkolenia planowana jest na miesiąc kwiecień. Warto współpracować i szkolić się od osób, którzy na co dzień zasilają szeregi Państwowej Straży Pożarnej jak i Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dzięki temu druhowie OSP są dobrze przygotowani do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Serdecznie podziękowania kierujemy do Tomasza Gębury za podniesienie kwalifikacji druhów z terenu powiatu piotrkowskiego i do zobaczenia w kwietniu!