KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Kwietniowy kurs KPP dla druhów OSP z powiatu piotrkowskiego

Już po raz drugi w tym roku w sali szkoleniowej OSP Przygłów został przeprowadzony kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla druhów OSP z powiatu piotrkowskiego. Ponownie organizatorem szkolenia był Tomasz Gębura Usługi Medyczne (KPP, Pierwsza Pomoc – Świętokrzyskie).

Kurs rozpoczął się w piątek 9 kwietnia br. i trwał do 25 kwietnia w systemie weekendowym. Do szkolenia przystąpili druhowie OSP z terenu powiatu piotrkowskiego. Zakończył się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. Z naszej jednostki tytuł ratownika uzyskali: Rafał Taranowski, Przemysław Prasol oraz Małgorzata Marecka.

Kurs KPP dla OSP

Kolejna edycja szkolenia na terenie powiatu piotrkowskiego rozpocznie się 7 maja w budynku OSP Rozprza. Warto współpracować i szkolić się od osób, którzy na co dzień zasilają szeregi Państwowej Straży Pożarnej jak i Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dzięki temu druhowie OSP są dobrze przygotowani do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Serdecznie podziękowania kierujemy do Tomasza Gębury za podniesienie kwalifikacji druhów z terenu powiatu piotrkowskiego i do zobaczenia w maju!