KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Strażacy i leśnicy skontrolowali punkty czerpania wody

W czwartek, 2 lipca br., od godziny 10.00 na terenie Nadleśnictwa Piotrków strażacy i leśnicy kontrolowali wytypowane punkty czerpania wody. Sprawdzili stan dojazdów pożarowych oraz praktyczną możliwość poboru środka gaśniczego. Kontrolą objęto obszary leśne należące do leśnictwa Przygłów oraz Grzegorzówka.

Czynności kontrolne przeprowadzili funkcjonariusze wydziału operacyjno – szkoleniowego z KM PSP Piotrków Trybunalski przy udziale służby leśnej. Strażacy z OSP Przygłów rozpoznali możliwości przejazdu samochodami pożarniczymi dojazdami pożarowymi w obszarach leśnych  oraz możliwości poboru wody z punktów czerpania wody przy użyciu autopomp pożarniczych i pomp przenośnych.

Strażacy mieli możliwość przypomnienia, gdzie zlokalizowane są punkty poboru wody. Wykonali również praktyczne ćwiczenie, które jest doskonałą formą na rzetelne sprawdzenie źródeł zaopatrzenia wodnego oraz potencjału sprzętowego na wyposażeniu OSP i PSP.

Chcemy być jak najlepiej przygotowani na ewentualne wystąpienie dużego pożaru na terenie Nadleśnictwa Piotrków. Dziś już wiemy, że niski poziom rzek Luciąża i Pilica w punktach poboru wody może być niewystarczający do skutecznego zaopatrzenia wodnego. Często większy poziom wody jest w miejscach o ograniczonej możliwości dojazdu.

W związku z tym strażacy z OSP Przygłów będą się starać o doposażenie jednostki w pojazd terenowy typu quad z przyczepą oraz motopompę o wydajności co najmniej 1600 l/min. Taki zestaw będzie stanowił skuteczną bazę do organizacji wydajnego punktu zaopatrzenia wodnego w każdym nawet najmniej dostępnym terenie leśnym.

Tym samym strażacy z OSP Przygłów planują przeprowadzenie ćwiczeń obejmujące podawanie wody na duże odległości oraz budowę punktów zaopatrzenia wodnego opierające się o posiadany aktualnie sprzęt. Więcej szczegółowych informacji niebawem.