KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

COVID 19: Dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności

W czwartek 18 czerwca otrzymaliśmy świetną informację od Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wniosek naszej jednostki został zaakceptowany do dofinansowania i otrzymamy fundusze na zakup namiotu pneumatycznego pełniącego funkcję tymczasowej bazy medycznej, ozonatora oraz płynów dezynfekcyjnych i maseczek, które będziemy rozdawać mieszkańcom powiatu piotrkowskiego!

Dziękujemy za wsparcie w projekcie Pani Dorocie Jankowskiej oraz Panu Posłowi Grzegorzowi Lorkowi dla których bezpieczeństwo mieszkańców ziemi piotrkowskiej w tej chwili jest sprawą priorytetową.

Nasza jednostka otrzyma dofinansowanie w wysokości 23 780, 00 zł co pokryje 100 % pokrycia planowanego projektu. Więcej informacji o samym programie: http://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Nasz projekt znajduje się na 5 liście! Szczegółowe informacje odnośnie przekazania mieszkańcom maseczek i płynów dezynfekcyjnych podamy niebawem. Dziękujemy za wsparcie. Robimy to dla naszego wspólnego bezpieczeństwa!

Kilka słów o naszym projekcie

Jednostka OSP Przygłów otrzymuje dofinansowanie i planuje zapewnić bezpieczeństwo sanitarne mieszkańcom powiatu piotrkowskiego poprzez:

– dostarczenie maseczek (2000 szt) i płynów dezynfekcyjnych (500l) do punktów usługowych na terenie powiatu piotrkowskiego,

– przeprowadzenie akcji informacyjnej i szkoleniowej z zakresu
zapobiegania zakażeniom,

-organizację mobilnego punktu wsparcia w 5 miejscach, na terenach wiejskich powiatu piotrkowskiego.

Narodowy Instytut Wolności przyznał nam dotację na walkę z COVID 19

Po przeanalizowaniu problemu stwierdziliśmy, że na obszarach wiejskich świadomość zagrożenia ze strony COVID19 jest bardzo niska. Mieszkańcy ignorują zagrożenie. Nasz wniosek został stwierdzony jako adekwatny w odniesieniu do celów Programu COVID-19 oraz Priorytetu 1 pn. „Działania wspierające”.

Warto wskazać, że OSP w Przygłowie posiada odpowiednie zaplecze osobowe: 40 ratowników JOT, druhny i druhowie, którzy przeszli odpowiednie przeszkolenie m.in. ratownicy medyczni, kierowcy, specjaliści z ratownictwa. Posiadamy również lekki samochód SLOP Audi 349E76 pozwalający na mobilność podczas realizacji zadania oraz sprzęt i środki ochrony osobistej dla osób zaangażowanych w realizację zadania.

Strażacy OSP Przygłów od początku ogłoszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa włączyli się aktywnie w akcje informacyjne. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie rzetelnie przeprowadzić zadanie.

Planowany termin rozpoczęcia zadania to 1 lipiec bieżącego roku. Więcej informacji niebawem na naszej stronie.