KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Statystyki OSP 2020 – woj. łódzkie

Statystyki OSP Przygłów

Na portalu strazacki.pl zostały opublikowane dane zawierające statystyki wyjazdowe OSP z terenu województwa łódzkiego według danych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Według zestawienia nasza jednostka brała udział w 103 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Pod względem ilości wyjazdów na 950 jednostek OSP podanych w wykazie znajdujemy się na 36 miejscu odnotowując: 18 pożarów, 79 miejscowych zagrożeń, 4 alarmy fałszywe oraz 2 zabezpieczenia rejonu.

Z terenu gminy Sulejów w statystykach znalazły się również jednostki:

 • OSP Sulejów: 133 zdarzenia (17 miejsce),
 • OSP Sulejów – Podklasztorze: 37 zdarzeń (219 miejsce),
 • OSP Krzewiny: 20 zdarzeń (348 miejsce),
 • OSP Barkowice Mokre: 10 zdarzeń (483 miejsce),
 • OSP Kłudzice: 9 zdarzeń (514 miejsce),
 • OSP Uszczyn: 9 zdarzeń (528 miejsce),
 • OSP Łazy Dąbrowa: 8 zdarzeń (543 miejsce),
 • OSP Koło: 7 zdarzeń (559 miejsce),
 • OSP Bilska Wola: 4 zdarzenia (626 miejsce),
 • OSP Kurnędz: 4 zdarzenia (643 miejsce),
 • OSP Witów: 4 zdarzenia (661 miejsce),
 • OSP Barkowice: 3 zdarzenia (669 miejsce),
 • OSP Biała: 2 zdarzenia (738 miejsce),
 • OSP Łęczno: 2 zdarzenia (761 miejsce),
 • OSP Kałek: 1 zdarzenie (835 miejsce).

Warto dodać, iż ilość wyjazdów jednostek OSP nie jest wyznacznikiem kondycji jednostki czy zaangażowania strażaków. Są to zdarzenia losowe różniące się ilością od terenu działania danej jednostki. Najważniejsze jest to, aby jednostka w momencie zadysponowania była w stanie wyjechać zastępem i wziąć udział w akcji ratowniczo – gaśniczej. Biorąc pod uwagę coraz większe trudności w pozyskiwaniu i szkoleniu druhów oraz to, iż druhowie OSP nie otrzymują godziwych warunków służby trzeba przyznać, iż w gminie Sulejów strażacy wykazują ogromne zaangażowanie w niesieniu pomocy.

Prosimy o pomoc! 1% dla OSP Przygłów.