KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Pozwól nam pomagać – prosimy o Twój 1% podatku!

Ochotnicza Straż Pożarna w Przygłowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych działań i przekazanie 1% podatku na doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt ratujący ludzkie życie i mienie. My, strażacy z OSP w każdej akcji dajemy z siebie 100% – z Twojej strony wystarczy 1%!

W minionym 2020 roku nasza jednostka uczestniczyła w 100 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Zaliczyliśmy 100% frekwencję wyjazdową. Oznacza to, że za każdym razem gdy byliśmy wzywani przez piotrkowskie stanowisko kierowania to wyjeżdżaliśmy udzielać pomocy minimum jednym zastępem. Pod względem ilości wyjazdów jednostka nasza zarówno w gminie jak i powiecie zajmuje drugie miejsce. To zobowiązuje nas do dalszego rozwoju oraz lepszej gotowości operacyjnej! Dlatego prosimy Was o wsparcie i przekazanie 1% podatku. To nic nie kosztuje!

Podczas zeszłorocznej zbiórki „jednego procenta” przekazali nam Państwo 906,67 zł (słownie: dziewięćset sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy). Dzięki uzbieranym funduszom udało nam się zakupić sprzęt ratowniczy wykorzystywany m.in. podczas akcji związanej z wybuchem gazu we Włodzimierzowie.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz OSP w Przygłowie?

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniową, 18- procentową stawką podatku w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT-36L, PIT-37, PIT – 38,PIT-28) będzie wypełniał odpowiednią rubrykę. W rubryce nr 137 podajemy nr KRS 0000116212 , w rubryce 138 wpisujemy kwotę, W pozycji nr 139 w rozliczeniu rocznym proszę napisać : Ochotnicza Straż Pożarna w Przygłowie ul. Sulejowska 33, 97-330 Sulejów.

Przykładowo wypełniony formularz!
  • 1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce.
  • 1% jest wskazaniem, że Urząd Skarbowy 1% podatku przekaże za pośrednictwem Związkowi OSP RP dla OSP Przygłów, a 99% podatku przekaże do budżetu państwa.
  • 1% nie zwiększy Twoich zobowiązań wobec budżetu lub nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.
  • 1% podatku, który i tak płacisz, przekazany będzie do OSP Przygłów zamiast do budżetu.
  • Jeśli nie wskażesz swojej jednostki, Twój 1% trafi do budżetu.
  • Jeśli sam nie wskażesz, komu przekazać 1% podatku, nikt nie zrobi tego za Ciebie.
  • Nasza kampania potrzebuje niewiele.
  • 1% – To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.

Przekaż nam swój 1% podatku! To nic nie kosztuje!

Wystarczą zaledwie 4 kroki, by odpowiednio wypełnić formularz PIT, przekazując 1% podatku. Dzięki okazanemu wsparciu możemy realnie wpłynąć na usprawnienie funkcjonowania OSP, wspomagając zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania.

Plakat OSP przekaż 1% podatku!