KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Przyjechał by służyć mieszkańcom. Nowy samochód w naszej jednostce!

W poniedziałek, 6 listopada, do naszej jednostki trafił fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Była to wyjątkowa chwila dla naszej lokalnej społeczności. Pojazd witali strażacy, członkowie Młodzieżowej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej, samorządowcy oraz licznie zebrani mieszkańcy.

W godzinach wieczornych na plac OSP Przygłów wjechał nowy samochód Renault D16 zabudowany przez firmę MotoTruck z Kielc. Posiada zbiornik na wodę o pojemności 3000 l oraz sprzęt techniczny służący głównie do usuwania skutków wypadków, wichur i miejscowych zagrożeń. Koszt jego zakupu wyniósł 1 100 850, 00 zł.

Na tą kwotę składają się środki pozyskane z:

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi na kwotę 475 000, 00 zł,
 • dotacji budżetowej z Krajowego Systemu ratowniczo – Gaśniczego na kwotę 375 000, 00 zł,
 • dotacji z budżetu gminy Sulejów na kwotę 150 000, 00 zł,
 • środków własnych jednostki na kwotę 100 850, 00 zł.

Na uroczyste powitanie licznie przybyli strażacy, mieszkańcy oraz samorządowcy. Wśród nich znaleźli się m.in.:

 • Pan Grzegorz Lorek – Poseł Ziemi Piotrkowskiej,
 • Pan Piotr Wojtysiak – Starosta Piotrkowski,
 • Pani Dorota Jankowska – Radna Powiatu Piotrkowskiego,
 • Pan Mariusz Stobiecki – Radny Powiatu Piotrkowskiego,
 • Pan Wojciech Ostrowski – Burmistrz Sulejowa,
 • Pan Michał Gaczkowski – Zastępca Burmistrza Sulejowa,
 • Pan Rafał Kulbat – Radny Gminy Sulejów,
 • Pan Mariusz Szczęsny – Radny Gminy Sulejów,
 • Pan Rafał Fogiel – Radny Gminy Sulejów,
 • oraz przedstawiciele jednostki OSP Uszczyn.

Była to wyjątkowa i wzruszająca chwila dla dwóch jednostek OSP z terenu gminy Sulejów. Do Przygłowa trafił fabrycznie nowy samochód, a ten użytkowany do tej pory MAN został przekazany do Uszczyna.

Powitanie Renault D16 OSP Przygłów

„Ostatnie godziny to najkrótsza droga jaką przebył ten samochód, bo tylko z Kielc do Przygłowa. Jednak cała droga od zamierzenia do realizacji była bardzo długa. Kiedy to w stycznie tego roku wspólnie z kolegami z OSP Uszczyn omawialiśmy pomysł zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla naszej jednostki i przekazania im tego użytkowanego przez nas do tej pory, były to nieśmiałe zamierzenia. Na szczęście pomoc w realizację zakupu zadeklarowali Pan Grzegorz Lorek – poseł ziemi piotrkowskiej oraz Pani Dorota Jankowska – Radna Powiatu Piotrkowskiego. W marcu otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę 475 tys. zł oraz zapewnienie z budżetu gminy Sulejów na kwotę 100 tys. jednak była to tzw. kropla w morzu.” – odczytał naczelnik Bartłomiej Kolasiński.

„Jednak gdy 3 kwietnia odebraliśmy z rąk nadryg. Krzysztofa Hejduka – Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej promesę na zakup fabrycznie nowego pojazdu wszystko nabrało rozpędu. Promesa na kwotę 950 tys. zł w której znajdowały się dodatkowe środki z dotacji budżetowej Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na kwotę 375 tys. zł niemal od ręki dawała nam możliwość zakupu nowego samochodu. Niestety po rozeznaniu finansowym oraz przeprowadzonym przetargu okazało się, że minimalna kwota na realizację zamierzenia to 1 100 850,00 zł. Brakowało nam ponad 150 tys. Jednak nie poddaliśmy się. Wspólnie z dh Michałem Rytychem przekonywaliśmy Pana Burmistrza i Radnych o konieczności zwiększenia finansowania na ten cel przy tak ogromnej uzyskanej dotacji. Udało nam się zwiększyć finansowanie z budżetu gminy do 150 tys. zł i nadal brakowało ponad 100 tys. zł. Po raz kolejny nie poddaliśmy się i finalnie zebraliśmy te brakujące środki. Choć nie było łatwo na pewno było warto. Dla Przygłowa, Uszczyna, całej gminy Sulejów i powiatu piotrkowskiego.” – dodał Bartłomiej Kolasiński.

„Pozyskanie tych 100 tys. zł to właśnie najdłuższa droga jaką przebyliśmy, aby zrealizować ten wspaniały zakup zwiększający bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W zebraniu tych brakujących pieniędzy pomogli nam koledzy z OSP Uszczyn oraz ponownie z wielkim zaangażowaniem, Pan Grzegorz Lorek – poseł ziemi piotrkowskiej, Pani Dorota Jankowska – Radna Powiatu Piotrkowskiego oraz Pan Piotr Wojtysiak – starosta piotrkowski. I właśnie tym osobom szczególnie dziękuje za determinację, wiarę w zasadność realizacji tego zakupu i wiarę w naszą jednostkę, że po prostu warto. Serdeczne podziękowania kieruje również do naszych druhów. Szczególnie dla Jakuba i Michała Rytycha oraz Michała Cejnuka za ogromne zaangażowanie, wsparcie, setki rozmów, przeprowadzony przetarg i podtrzymywanie na duchu, aby się nie poddawać. Dziękuje również mojej małżonce Anecie za to, że od początku wierzyła w sukces tego projektu, wspierała mnie i nigdy nie pozwoliła mi w niego zwątpić. Przepraszam, że mówię dziś nieco emocjonalnie i personalnie, ale właśnie tak traktuję finał tej długiej i krętej drogi od zamierzenia po realizację. Dziś mogę z ogromną satysfakcją i radością wykrzyknąć: udało się!” – zakończył naczelnik Kolasiński.

Następnie głos zabrali zebrani goście, którzy pogratulowali jednostce z Przygłowa i Uszczyna wspaniałego wspólnego projektu oraz jego finalizacji.

Nowy samochód Renault D16 posiada szereg innowacji oraz ergonomiczny rozkład sprzętu, który w znacznym stopniu pozwoli na szybsze oraz bardziej bezpieczne podejmowanie akcji ratowniczo – gaśniczych. Został doposażony w dodatkowe oklejenie, oświetlenie, sygnał pneumatyczny Hadley oraz Rumbler, które pozwolą być bardziej widocznym i słyszalnym – szczególnie na mocno obciążonej drodze krajowej nr 12.

Nowy samochód otrzymał numery operacyjne dotąd użytkowane na Manie czyli 349E77. W tej chwili trwa proces rejestracji pojazdu, a po nim zostanie wprowadzony do podziału bojowego jednostki.

Fot.: Marta Rytych