KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo – Pożarnicze gm. Sulejów

W sobotę 30 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Sulejowie odbyły się pierwsze gminne halowe zawody sportowo – pożarnicze drużyn MDP z terenu gm. Sulejów. Na starcie pojawiło się łącznie 13 drużyn MDP w tym 6 z naszej jednostki!

Organizatorem sobotnich zmagań był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sulejowie. Celem zawodów była mobilizacja drużyn MDP z terenu gm. Sulejów do intensywnego szkolenia pożarniczego, oceny stanu wyszkolenia członków MDP, popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz wyłonienie najlepszych drużyn i zawodników.

Zmagania rozpoczęły się o godzinie 10.00. Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sulejowie dh Mieczysław Lec przywitał zaproszonych gości oraz oficjalnie otworzył zawody. Wśród gości znaleźli się Pani Dorota Jankowska – Radna Powiatu Piotrkowskiego, Pan Mariusz Stobiecki – Kierownik w Zarządzie Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, Michał Gaczkowski – Zastępca Burmistrza Sulejowa oraz Pan Bartosz Borkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie.

Halowe Młodzieżowe Zawody MDP gm. Sulejów

Po oficjalnym otwarciu komisja sędziowska wspólnie z dowódcami drużyn ustaliła kolejność wykonania ćwiczeń po której nastąpiły pierwsze starty drużyn. W zmaganiach wzięły udział drużyny MDP: Sulejów Podklasztorze – 2 drużyny, MDP Koło – 2 drużyny, MDP Barkowice – 2 drużyny, MDP Witów – 1 drużyna oraz MDP Przygłów – 6 drużyn. Drużyny te startowały w dwóch kategoriach, chłopięca i dziewczęca, w wieku 10 – 16 lat oraz z każdej kategorii wyłoniono najszybszego zawodnika.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria dziewcząt:
I miejsce – MDP Barkowice,
II miejsce – MDP Koło „drużyna Oli”,
III miejsce – MDP Przygłów „drużyna Agaty”.
W tej kategorii startowały również drużyny: MDP Przygłów „drużyna Ewy”, MDP Koło „drużyna Kacpra”, MDP Sulejów Podklasztorze „drużyna Petardy”.

Kategoria chłopców:
I miejsce – MDP Przygłów „drużyna Filipa”,
II miejsce – MDP Przygłów „drużyna Jasia”,
III miejsce – MDP Witów.
W tej kategorii startowały również drużyny: MDP Sulejów Podklasztorze „drużyna Gwiazda”, MDP Przygłów „drużyna Michała”, MDP Przygłów „drużyna Viktora” oraz MDP Barkowice.

Najszybszym zawodnikiem w kategorii dziewcząt została Zofia Krzaczyńska z MDP Witów, a w kategorii chłopców Miłosz Foltyn z MDP Przygłów „drużyna Filipa”.

MDP gm. Sulejów wyróżnione

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy za udział w zawodach, a Ci najlepsi również puchary ufundowane przez dh. Janusza Błaszczyńskiego – Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Sulejowie. Zawodnicy po startach otrzymali również poczęstunek sfinansowany przez Urząd Miejski w Sulejowie. Pan Michał Gaczkowski – Zastępca Burmistrza Sulejowa wręczył upominek najmłodszemu uczestnikowi zawodów, a przewodniczący Pan Bartosz Borkowski wręczył pamiątkowe statuetki opiekunom poszczególnych drużyn.

Na zakończenie zawodów głos zabrali zaproszeni goście dziękując za bezpieczne, sportowe oraz widowiskowe zawody, które w ich ocenie zostały zorganizowane na wysokim poziomie. Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynęła żadna skarga oraz nikt nie nabawił się kontuzji co organizatorów cieszy najbardziej. Sędzią głównym zawodów był dh Bartłomiej Kolasiński – naczelnik OSP Przygłów.

Zwycięskie drużyny MDP Barkowice (kategoria dziewcząt) oraz MDP Przygłów (kategoria chłopców) będą reprezentować gminę Sulejów na zawodach powiatowych, które odbędą się w 2024 roku.

Halowe zawody MDP – galeria 2024