KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Przekaż nam 1,5% i wspomagaj bezpieczeństwo mieszkańców!

Zakończyliśmy już 2022 rok, który dla naszych ratowników był bardzo pracowity i trudny. Odnotowaliśmy 136 wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych! Pod względem ilości wyjazdów zajęliśmy 1 miejsce w gm. Sulejów, 2 w pow. piotrkowskim oraz 15 w woj. łódzkim.

Co najważniejsze, zawsze gdy potrzebowaliście od nas pomocy, wyjeżdżaliśmy co najmniej jednym zastępem. Niezależnie od pogody czy pory dnia lub nocy. Nasi strażacy zawsze intensywnie angażują się w akcje ratownicze, a to w połączeniu z tak duża ilością podjętych interwencji powoduje zużywanie się sprzętu i środków ochronnych.

Możecie nam pomóc doposażyć się! Prosimy Was o wsparcie, które nic Was nie kosztuje. Od tego roku jest to 1,5% podatku, który możecie przekazać na wspieranie lokalnego bezpieczeństwa.

1,5% dla OSP Przygłów!

W dziale „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisujemy numer KRS:  0000116212. UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.

W części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, w pozycji  „Cel szczegółowy 1,5%” wpiszemy: Ochotnicza Straż Pożarna w Przygłowie, ul. Sulejowska 33, 97 – 330 Sulejów

Dlaczego warto nas wspierać?

Statystyki mówią same za siebie. Jesteśmy jedną z najliczniej wyjeżdżających jednostek w pow. piotrkowskim i woj. łódzkim. Zaliczyliśmy 100% frekwencję wyjazdową co oznacza, że zawsze kiedy nas potrzebowaliście to wyjeżdżaliśmy minimum jednym zastępem! Dzięki przekazanym środkom z 1,5% możemy doposażyć naszą jednostkę w sprzęt ratujący ludzkie życie i mienie. Pomagając nam zwiększasz lokalne bezpieczeństwo!

Przypomnijmy:

  • 1,5% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce.
  • 1,5% jest wskazaniem, że Urząd Skarbowy 1,5% podatku przekaże za pośrednictwem Związkowi OSP RP dla OSP Przygłów, a 98,5% podatku przekaże do budżetu państwa.
  • 1,5% nie zwiększy Twoich zobowiązań wobec budżetu lub nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.
  • 1,5% podatku, który i tak płacisz, przekazany będzie do OSP Przygłów zamiast do budżetu.
  • Jeśli nie wskażesz swojej jednostki, Twój 1,5% trafi do budżetu.
  • Jeśli sam nie wskażesz, komu przekazać 1,5% podatku, nikt nie zrobi tego za Ciebie.
  • Nasza kampania potrzebuje niewiele
  • 1,5% – To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.

W roku 2022 z 1% otrzymaliśmy środki w wysokości 961,44 zł. Dzięki nim zakupiliśmy sprzęt alpinistyczny wykorzystywany podczas prowadzenia akcji na wysokościach.