KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Przekaż 1% dla OSP Przygłów i wspomagaj lokalne bezpieczeństwo!

Miniony 2021 rok był dla nas rokiem bardzo pracowitym. Odnotowaliśmy 146 wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych. Pod względem ilości wyjazdów na terenie powiatu piotrkowskiego zajęliśmy 2 miejsce, natomiast na terenie woj. łódzkiego, na 1065 jednostek OSP, 25 miejsce!

Te wszystkie zdarzenia to ciężka praca naszych strażaków, długotrwałe akcje ratowniczo – gaśnicze oraz nadzieja na uratowanie ludzkiego życia lub mienia. Niestety ta ciężka praca to również zużyty sprzęt, który stale musimy uzupełniać lub wymieniać.

W minionym roku napisaliśmy kilkanaście wniosków z prośbą o wsparcie jednostki zarówno sprzętem jak i samochodami. Kilka z nich udało nam się zrealizować. Mamy swoje plany, ogromny potencjał ludzki i mamy nadzieję, że w 2022 roku zrealizujemy nasz najważniejszy projekt czyli wybudowanie profesjonalnej pralnicy dla strażaków z terenu gminy Sulejów.

Prosimy również Was wszystkich o wsparcie, które nic Was nie kosztuje! Wystarczy że przekażecie nam swój 1% podatku. Jak to zrobić?

1% dla OSP Przygłów!

W dziale „WNIOSEk O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisujemy numer KRS:  0000116212. UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.

W części „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, w pozycji  „Cel szczegółowy 1%” wpiszemy: Ochotnicza Straż Pożarna w Przygłowie, ul. Sulejowska 33, 97 – 330 Sulejów

Przykładowa częściowo wypełniona deklaracja PIT 37

Przekaż 1% dla OSP Przygłów i wspomagaj lokalne bezpieczeństwo! Dlaczego warto? Statystyki mówią same za siebie. Jesteśmy jedną z najliczniej wyjeżdżających jednostek w pow. piotrkowskim i woj. łódzkim. Zaliczyliśmy 100% frekwencję wyjazdową co oznacza, że zawsze kiedy nas potrzebowaliście to wyjeżdżaliśmy minimum jednym zastępem! Dzięki przekazanym środkom z 1% możemy doposażyć naszą jednostkę w sprzęt ratujący ludzkie życie i mienie. Pomagając nam zwiększasz lokalne bezpieczeństwo!

Przypomnijmy:

  • 1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce.
  • 1% jest wskazaniem, że Urząd Skarbowy 1% podatku przekaże za pośrednictwem Związkowi OSP RP dla OSP Przygłów, a 99% podatku przekaże do budżetu państwa.
  • 1% nie zwiększy Twoich zobowiązań wobec budżetu lub nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.
  • 1% podatku, który i tak płacisz, przekazany będzie do OSP Przygłów zamiast do budżetu.
  • Jeśli nie wskażesz swojej jednostki, Twój 1% trafi do budżetu.
  • Jeśli sam nie wskażesz, komu przekazać 1% podatku, nikt nie zrobi tego za Ciebie.
  • Nasza kampania potrzebuje niewiele
  • 1% – To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.
Plakat 1% dla OSP Przygłów 2022!