KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Profesjonalna pralnica ubrań – wyższa konieczność w zapobieganiu nowotworom

Odzież ochronna straży pożarnej jest narażona na szczególnie trudne warunki dlatego wymaga użycia specjalistycznego sprzętu do usuwania szkodliwych substancji oraz impregnacji. Zarząd naszej jednostki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom druhów i druhen od 2020 roku prowadzi wymianę ubrań specjalnych na nowsze, lżejsze i bardziej bezpieczne. Ubrania te wymagają odpowiedniej impregnacji i sposobu czyszczenia. Do tej pory używamy zwykłych, domowych pralnic AGD jednak taki sposób prania jest niewystarczający w zapewnieniu bezpieczeństwa strażaka już po akcji – w profilaktyce zdrowotnej.

Nowe ubrania nie bez powodu są koloru piaskowego. Dzięki temu zabrudzenia są bardziej widoczne, a prawidłowe czyszczenie minimalizuje ryzyko pochłaniania niebezpiecznych substancji do organizmu. Niestety czyszczenie ubrań ochronnych wymaga użycia specjalistycznej pralnicy z odpowiednią chemią. Koszt? Około 70 tysięcy złotych…

Taka kwota potrzebna jest, aby doposażyć naszą jednostkę w profesjonalny zestaw pralniczy. Urządzenia, które będą prać, dezynfekować i konserwować nasze ubrania. Tylko prawidłowo przeprowadzone pranie ubrań skutecznie ogranicza ryzyko zachorowań strażaków na nowotwory i pozwala dłużej korzystać z ubrań, zachowując ich właściwości. Niestety dotychczasowy sposób czyszczenia i konserwacji ubrań w zwykłych pralkach AGD jest niewystarczający do usunięcia rakotwórczych substancji zawartych w dymie pożarowym oraz naraża nas na transportowanie ich do domów. Profesjonalna pralnica dedykowana dla straży pożarnej wyposażona jest w programy niedostępne w zwykłych domowych pralkach. Nowe ubrania ochronne wymagają określonej procedury czyszczenia i konserwacji. Tylko dedykowana pralnica zapewni odpowiednie procedury prania. Tu nie chodzi o marzenia, ale o realne potrzeby w profilaktyce zdrowotnej.

Nie dla raka w straży

Na co dzień staramy się minimalizować zagrożenie w możliwie najlepszy sposób. Stosujemy rękawice nitrylowe pod rękawicami, używamy ściereczek dekontaminacyjnych, przy pożarach zakładamy aparaty ochrony dróg oddechowych lub maseczki FFP3. Po akcji czyścimy sprzęt, ubrania ochronne i samochody możliwie jeszcze na miejscu prowadzenia działań. W garażach i samochodach po akcji ratowniczo – gaśniczej przeprowadzamy ozonowanie.

Widoczne zabrudzenia ubrań ochronnych po pożarze w Kłudzicach
60% strażaków umiera na raka…

Niestety to wszystko jest niewystarczające i naraża nas na duże ryzyko zachorowania na nowotwory. Biorąc pod uwagę powyższe zdajemy sobie sprawę, iż musimy doposażyć się w profesjonalny zestaw pralniczy. Do tego celu posiadamy odpowiednio przygotowane pomieszczenia z wydzieloną strefą „brudną” i „czystą”. Niestety największą przeszkodą jest cena urządzenia tj. około 70 tysięcy złotych. Sami nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów zakupu i od 2020 roku próbujemy pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. W tym roku również złożyliśmy wniosek, który między innymi ma nam zapewnić zakup pralnicy. Wniosek przeszedł już pozytywnie ocenę formalną i dostał się do drugiego etapu. Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli zrealizować nasze zamierzenie i zapewnić bezpieczeństwo strażaków z naszej jednostki w profilaktyce nowotworowej. Znając wysokie koszty inwestycyjne takich urządzeń oraz to, że nie jest opłacalne utrzymywanie ich w poszczególnych jednostkach OSP chętnie pomożemy jednostkom ościennym umożliwiając pranie ubrań specjalnych w naszej pralnicy.

Na ubraniach ochronnych koloru piaskowego zabrudzenia pożarowe są bardziej widoczne – widać to na powyższych zdjęciach. Więcej informacji o czyszczeniu i konserwacji ubrań można znaleźć pod tym linkiem.