KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Pięć wyróżnień dla naszej jednostki podczas Narady Rocznej Starosty Powiatu Piotrkowskiego

W środę, 7 lutego, w siedzibie Starostwa w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się Narada Roczna Starosty Powiatu Piotrkowskiego. Podczas narady nasza jednostka otrzymała pięć wyróżnień za szczególny wkład w bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Piotrkowskiej!

Podczas spotkania podsumowano ubiegłoroczną działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz akcji ratowniczych. Była to również okazja do nagrodzenia najbardziej zaangażowanych druhów oraz jednostki OSP z terenu powiatu piotrkowskiego.

Po trzyletniej przerwie związanej z pandemią COVID 19 możliwe było zorganizowanie całorocznego podsumowania działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Podsumowania dokonali Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak wraz z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorzem Janowskim, Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Piotrkowie Trybunalskim druhem Tadeuszem Karczem i Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim st. bryg. Pawłem Delą.

Podczas narady dokonano również wyróżnienia druhów, jednostki OSP oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze, którzy wyróżnili się swoją działalnością w strukturach OSP w 2023 roku.

Nasza jednostka otrzymała pięć wyróżnień!

Nasza jednostka została wyróżniona pięciokrotnie! Za największą ilość podjętych akcji ratowniczo – gaśniczych spośród wszystkich druhów OSP z terenu powiatu piotrkowskiego wyróżniono:
– druhnę Anetę Kolasińską – I miejsce w powiecie spośród kobiet,
– druha Bartłomieja Kolasińskiego – I miejsce w powiecie spośród mężczyzn,
– druhnę Katarzynę Skowrońską – III miejsce w powiecie spośród kobiet.

Naszą jednostka znalazła się również wśród 7 jednostek OSP z terenu powiatu piotrkowskiego, które zostały wyróżnione za gotowość operacyjno – techniczną. Warto zaznaczyć, iż takie wyróżnienie otrzymujemy już po raz ósmy z rzędu! Została również doceniona działalność naszej Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która otrzymała nagrodę za zaangażowanie, podejmowane inicjatywy, udział i osiągnięcia w I Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy oraz zawodach sportowo – pożarniczych.

W roku 2023 nasza jednostka odnotowała 94 zdarzenia co pod względem ilości wyjazdów uplasowało nas na drugim miejscu w powiecie piotrkowskim oraz dwudziestym w województwie łódzkim. Nasi ratownicy zaangażowani byli również w pracę z młodzieżą, której aktualna liczebność wynosi 36 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 14 członków Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Ratownicy nasi podnosili swoje kwalifikacje, a niezapowiedziana inspekcja gotowości operacyjnej przeprowadzona w naszej jednostce przez funkcjonariuszy piotrkowskiej straży pożarnej oraz otrzymana ocena bardzo dobra są dowodem na wysoki poziom ratownictwa i zaangażowania naszej jednostki.

Tym samym jest nam niezmiernie miło, iż wszystkie te działalności zostały zauważone przez Pana Starostę Piotra Wojtysiaka, druha Tadeusza Karcza Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Piotrkowie Trybunalskim oraz st. bryg. Pawła Delę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Narada Roczna OSP PSP – pow. piotrkowski [ZDJĘCIA]