KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

OSP Przygłów z dofinansowaniem w programie EkoRemiza

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał naszej jednostce dofinansowanie na termomodernizację budynku remizy w ramach programu EkoRemiza. Kwota dofinansowania to 360 tys. zł.

Głównym założeniem programu EkoRemiza jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez termomodernizację budynków OSP oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wnioski do tegorocznej edycji programu przyjmowane były od 1 lutego do 15 marca.

Zarząd naszej jednostki podjął starania o pozyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Złożony wniosek zakładał wykonanie pełnej termomodernizacji budynku dzięki czemu staraliśmy się o 90% dofinansowania zadania.

EkoRemiza – termomodernizacja budynków OSP

W dniu 17 września otrzymaliśmy wspaniałą informację, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku złożonego z dziedziny Ochrona Powietrza przyznał dotację na realizację zadania pn.: „Pełna termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Przygłowie” do wysokości 360 000, 000 zł.

Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli wykonać prace, które spowodują nie tylko zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery, ale również zmienią estetykę i funkcjonalność budynku.