KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Urząd Marszałkowski dofinansuje naszą jednostkę!

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”.

Wśród beneficjentów znalazła się nasza jednostka. W ramach programu przyznano nam 19 897, 30zł. Kwota ta stanowi 100% źródła finansowania i uzupełni braki powstałe w wyniku przekazania przez nas sprzętu dla strony Ukraińskiej. Dzięki dotacji zakupimy 10 nowoczesnych hełmów ratowniczych oraz 10 technicznych, które wykorzystywać będziemy podczas pożarów, wypadków czy prac na wysokości.

Początkowo suma środków do rozdysponowania w zadaniu wynosiła 1 500 000,00zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100), która finalnie została zwiększona do 3 000 000,00zł (trzy miliony złotych 00/100). Nabór ofert trwał do 11 lipca br.

Dotacje OSP Urząd Marszałkowski w Łodzi

Dotacje przyznano 156 jednostkom OSP z terenu województwa łódzkiego. Z powiatu piotrkowskiego zostanie dofinansowanych 9 jednostek OSP z: Przygłowa, Sulejowa – Podklasztorze, Rozprzy, Krężnej, Woli Krzysztoporskiej, Mierzyna, Wolborza, Proszenia, Krzyżanowa. Powiat piotrkowski to jeden z największych beneficjentów dotacji z Urzędu Marszałkowskiego zwiększającego potencjał OSP.

Informacja o dotacji została dziś opublikowana na stronie Urzędu Marszałkowskiego (znajduje się tam również lista wszystkich dotowanych OSP):  https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/3-miliony-dla-osp-w-%C5%82%C3%B3dzkiem

Składamy serdecznie podziękowania za pomoc w uzyskaniu środków dla Pana Zbigniewa Ziemby – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz Pani Dorocie Jankowskiej – Radnej Powiatu Piotrkowskiego. Dziękujemy za przyznaną dotację i możliwości uzupełnienia braków sprzętowych. W całym programie wpłynęło 385 wniosków, dofinansowanie otrzymało 156 jednostek OSP.

Dla nas jest to ogromne wyróżnienie, a zarazem możliwość uzupełnienia braków sprzętowych. W samym 2021 roku odnotowaliśmy  146 wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych co uplasowało nas na 25 miejscu spośród wszystkich jednostek OSP z terenu woj. łódzkiego. 

Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: – Na co dzień to wy druhowie przybywacie z pomocą, a dzisiaj tę rolę odwracamy, bo to my przychodzimy z drobną pomocą dla was – dodał Grzegorz Schreiber. Konkurs został ogłoszony w połowie roku. Jego celem było doposażenie przede wszystkim tych  jednostek, które oddały swój sprzęt strażakom z Ukrainy. – Doceniamy te straże, które w obliczu największego zagrożenia potrafią się dzielić z innymi. Wy wsparliście druhów z Ukrainy, my wspieramy was,  żebyście mogli uzupełnić wyposażenie – podkreślił marszałek.