KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Nowy sprzęt łączności – radiotelefony Motorola

Nowy sprzęt łączności w naszej jednostce. Dzięki uzyskanym dotacjom zakupiliśmy 6 radiotelefonów Motorola DP 4600E. Są to cyfrowo-analogowe radiotelefony aktualnie najbardziej pożądane w strukturach OSP. Zapewnią nam one lepszą łączność, bezpieczeństwo oraz wydajność!

Zakup możliwy był dzięki uzyskanej dotacji w ramach programu „Doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska – II edycja” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusze na ten cel przeznaczyła również Gmina Sulejów.

Jest to pierwszy zakup z planowanej realizacji zadania. Przygłowscy strażacy w tym roku doposażą się również m.in. w nowoczesne hełmy oraz ubrania ochronne.

Radiotelefony zostały zaprogramowane przez funkcjonariuszy PSP w Piotrkowie Trybunalskim za co serdecznie dziękujemy.

Nowy sprzęt łączności w OSP Przygłów.