KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Nowy sprzęt w naszej jednostce o wartości 80 tys. złotych!

Dzięki pozyskanym dotacjom strażacy z OSP Przygłów zakupili nowoczesny sprzęt oraz specjalistyczne ubrania, które wpłyną na zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy ratowników. Wśród sprzętu są m.in. pierwsze w Polsce ubrania specjalne firmy Rosenbauer zgodne z OPZ KG PSP, czyli model Fire Max SF 2! Łączna wartość pozyskanego sprzętu to 80 tysięcy złotych!

Dzięki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu „Doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska – II edycja” oraz wsparciu Gminy Sulejów zakupiliśmy: 6 ubrań specjalnych Rosenbauer Fire Max SF 2 (pierwsza partia na Polskę trafiła do nas!), 5 hełmów Rosenbauer Heros Titan, 6 radiotelefonów Motorola DP 4600E oraz 5 par butów strażackich Branbdull. Łączna wartość wymienionego sprzętu to 42 tysiące złotych!

Doposażyliśmy się również w sprzęt Holmatro, który jest początkiem wymiany naszego 24 – letniego wysłużonego zestawu ratownictwa technicznego. Dzięki dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz wsparciu Gminy Sulejów zakupiliśmy nową pompę Holmatro SR 20 PC 2 wraz z kompletem węży w systemie CORE. Nareszcie będziemy mogli korzystać z nowych mocniejszych nożyc oraz rozpieracza kolumnowego! Wartość zakupów to 32 tysiące złotych.

Kolejny nowy sprzęt w naszej jednostce to podpora ratownicza PT 1200 oraz 2 prądownice Blue Devil BD 3012 z systemem Rylastic. Zakup sprzętu możliwy był dzięki środkom własnym jednostki oraz tym przekazanym z 1% za co serdecznie Państwu dziękujemy! Wartość zakupów to blisko 6 tysięcy złotych!

Pozyskanie powyższego sprzętu oraz ubrań specjalnych to ważny krok w dążeniu do coraz bardziej bezpiecznego i precyzyjnego podejmowania akcji ratowniczo – gaśniczych. Nasza jednostka stale się rozwija. Pozyskujemy najnowszy sprzęt, szkolimy się i dążymy do profesjonalizmu. Wszystko po to, aby mieszkańcy mogli czuć się coraz bezpieczniej.

Serdecznie dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu „Doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska – II edycja”. Dziękujemy również Gminie Sulejów za wsparcie w realizacji naszych zamierzeń oraz mieszkańcom gminy za przekazywanie 1%, które jak widać pozwala nam na stały rozwój. Ogromne podziękowania kierujemy również do prywatnego przedsiębiorcy, który zasponsorował nam kolejne 3 komplety ubrania specjalnego Rosenbauer Fire Max SF 2 (chciał pozostać anonimowy)!

Dzięki Wam skuteczność operacyjna naszej jednostki zwiększyła się, co też doprowadziło do znacznego wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców gminy Sulejów – wyjaśnia Bartłomiej Kolasiński, naczelnik OSP Przygłów.