KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Zakup latarek dzięki dotacji z FSUSR!

Nasza jednostka otrzymała dotację z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Dzięki dotacji w ramach programu pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i
modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”
zakupiliśmy trzy latarki kątowe marki Streamlight Survivor LED wraz z ładowarkami.

Dotacja FSUSR dla OSP Przygłów

Kwota zrealizowanego zadania wyniosła 5 500,00 zł z czego dofinansowanie z FSUSR wyniosło, aż 4 900,00 zł! Pozostała kwota w wysokości 600,00 zł została pokryta z funduszy własnych jednostki. Dzięki takim dotacjom przy niewielkim wkładzie własnym możemy stale rozwijać jednostkę oraz zwiększać jej zdolności bojowe.

Dziękujemy serdecznie za przyznaną dotację całemu Zarządowi Funduszu!