KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Nowe hełmy ratownicze dla strażaków z OSP Przygłów

O prawdziwym prezencie pod choinkę mogą mówić przygłowscy strażacy. Otrzymali oni 20 hełmów ratowniczych pozyskanych dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Wartość sprzętu to blisko 20 tys. złotych.

Jest to kolejny krok w doposażeniu 43 ratowników z Jednostki Operacyjno Technicznej działającej przy OSP Przygłów w nowoczesny i bezpieczny sprzęt ochrony osobistej. Zakupy możliwe były dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach konkursu pn. „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”.

Przygłowscy strażacy pozyskali dotację w wysokości 19 897,30 zł, którą przeznaczyli na 10 hełmów Rosenbauer Heros Titan oraz 10 hełmów technicznych PAB MP2. Te drugie służą do walki z pożarami w przestrzeniach otwartych oraz do ratownictwa technicznego. Sprzęt ten w dużej mierze przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa prowadzenia akcji przez naszych ratowników oraz uzupełni braki powstałe poprzez przekazanie sprzętu strażakom z Ukrainy.

W powiecie piotrkowskim nasza jednostka jest jedną z najczęściej dysponowanych do akcji ratowniczo – gaśniczych. W ciągu kilku ostatnich lat zajmowaliśmy pod tym względem drugie miejsce. Dzięki takim dotacjom możemy wymieniać zużyty sprzęt oraz stale się rozwijać. Dziękujemy bardzo Zarządowi Województwa Łódzkiego za dostrzeżenie działalności naszej jednostki oraz pozytywną ocenę złożonego wniosku.