KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Otrzymaliśmy dofinansowanie na sprzęt z WFOŚIGW w Łodzi

Dzięki pozyskanej dotacji z WFOŚIGW w Łodzi zakupiliśmy nowoczesny sprzęt i wyposażenie dla naszej jednostki o wartości 29 000,00 zł. Kwota dofinansowania z funduszu to 25 000,00 zł!

Po raz kolejny możemy przekazać wspaniałe informacje o uzyskaniu dofinansowania w ramach programu: – Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. Nabór prowadzony był w dniach 23 – 24 marca br.

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu naszego wniosku przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi mogliśmy się doposażyć w sprzęt taki jak:

  • Ubrania ochronne Rosenbauer Fire Max SF 2 – 4 szt.,
  • Hełm Rosenbauer Heros Titan – 6 szt.,
  • Rozdzielacz strażacki – 2 szt.,
  • Prądownica wodna Viper SG 540 – 2 szt.,
  • Wąż tłoczny seria 400 OSW 20m 25″ -1 szt.

Jest to kolejny etap wymiany naszego zużytego sprzętu oraz ubrań ochronnych, które intensywnie prowadzimy od trzech lat. Dzięki takim dotacjom nasze plany są bliższe realizacji, a ratownicy i mieszkańcy mogą się czuć bardziej bezpieczni.

Wartość pozyskanego sprzęt to 29 tys. zł:

  • 25 tys. zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
  • 4 tys. zł to środki własne jednostki.

Dodatkowo przy realizacji tego zadania strażacy doposażyli się z środków własnych w 5 kolejnych węży tłocznych serii 400 OSW 20m 25” co razem z zakupionym sprzętem dzięki dotacji stworzy pakiet gaśniczy na wypadek pożarów lasów, łąk czy nieużytków.

Stale się rozwijamy, bierzemy udział w wielu akcjach ratowniczo – gaśniczych i dzięki takim znacznym środkom możemy się stale rozwijać oraz uzupełniać zużyty sprzęt. WFOŚIGW w Łodzi po raz kolejny pomaga nam w realizacji naszych projektów za co serdecznie dziękujemy.

Podziękowania kierujemy również bezpośrednio do Pana Wojciecha Miedzianowskiego – Prezesa WFOŚIGW w Łodzi, Pana Grzegorza Lorka – Posła na Sejm RP ziemi piotrkowskiej oraz Pani Doroty Jankowskiej – Radnej Powiatu Piotrkowskiego.