KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112

Każdego roku 11 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Numeru Alarmowego 112. Jego głównym zadaniem jest popularyzacja wiedzy na temat prawidłowego korzystania z tego numeru.

Numer alarmowy 112, to system powiadamiania ratunkowego, funkcjonujący na terenie Polski, który składa się z 17 centrów powiadamiania ratunkowego – po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu.

W 2021 roku rozpoczęło się przełączenie numeru alarmowego 998 do 112. Oznacza to, że dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb, jeśli będzie taka potrzeba.

Numer alarmowy 112

Należy podkreślić, iż korzystać z numeru alarmowego „112” możemy wyłącznie w sytuacjach kryzysowych. Pod tym numerem przyjmowane są wszystkie zgłoszenia w których niezbędna jest pomoc Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub Państwowego Ratownictwa Medycznego i gdy wymagane są natychmiastowe działania tych służb. Dzwoniąc pod numer alarmowy „112” bez potrzeby i uzasadnienia, możemy zablokować linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy

Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące. W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

Statystyki zgłoszeń pod numer alarmowy 112 – stan na dzień 01.02.2023 godz. 12:50