KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Kurs ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

W dniu 14 lipca 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim zakończył się specjalistyczny kurs ratownictwa technicznego dla strażaków – ratowników ochotniczych straży pożarnych. Kurs został zakończony egzaminem praktycznym.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Dzięki szkoleniu strażacy nabyli umiejętności m.in: w zakresie pracy hydraulicznymi urządzeniami ratowniczymi, poznali metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych i ciężarowych, poznali zasady organizacji akcji ratownictwa technicznego na drogach i sposoby postępowania przy wystąpieniu substancji niebezpiecznych w czasie akcji.

W szkoleniu udział wzięły jednostki z terenu powiatu piotrkowskiego tj. OSP Polichno, Lubień, Lubanów, Barkowice Mokre, Przygłów, Moszczenica, Krzewiny, Lubiaszów, Niechcice, Stara Wieś, Stobnica.

Z naszej jednostki szkolenie ukończyło 4 strażaków uzyskując kwalifikacje w zakresie ratownictwa technicznego.

Serdecznie gratulujemy!