KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Szkolenie Naczelników OSP

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu piotrkowskiego mogli po raz kolejny podnosić swoje kwalifikacje, tym razem podczas szkolenia Naczelników OSP. Kurs przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie trybunalskim w terminie od 31 stycznia do 7 lutego 2020 roku.

Druhowie pełniący funkcję naczelnika w jednostce lub planowani w przyszłości na to stanowisko muszą posiadać nieco inną wiedzę i umiejętności niż strażacy biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W związku z tym tematyka szkolenia obejmowała głównie zagadnienia teoretyczne .

W trakcie szkolenia szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:
– obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP,
– współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP,
– ceremoniał pożarniczy,
– zaplecze logistyczne w OSP,
– propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
– organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo – pożarniczych OSP i MDP.

Odbiór zaświadczeń o ukończonym kursie Naczelników.

Zajęcia poprowadzili funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego w Piotrkowie Trybunalskim. Do kursu przystąpili strażacy z: OSP Przygłów, OSP Moszczenica, OSP Kosów, OSP Grabica, OSP Wola Krzysztoporska, OSP Parzniewice, OSP Żarnowica, OSP Wolbórz, OSP Stara Wieś, OSP Jarosty.

18 godzinne szkolenie zakończyło się egzaminem, który zdało 17 strażaków z powiatu piotrkowskiego. Z naszej jednostki kurs ukończył dh Bartłomiej Kolasiński.