KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

13. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Dąb Papieski OSP Przygłów

Dzisiaj przypada 13 rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II podczas mszy świętej inaugurującej pontyfikat: „Nie lękajcie się!”

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Była to wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Miał za sobą prawie 85 lat, 59 i pół roku kapłaństwa oraz 27 i pół roku pontyfikatu.

Wadowicki Dąb Pamięci

Strażacy z naszej jednostki upamiętnili rocznicę śmierci odpalając wspólnie znicz przy „dębie papieskim”. W godzinę śmierci Jana Pawła II została włączona syrena oraz puszczone symboliczne światełko do nieba.

To już 13 lat… Jan Paweł II „Nie lękajcie się”