KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Sulejowie

W piątek, 11 czerwca, w sali OSP Przygłów odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Sulejowie. Zebranie zostało zwołane przez dh Michała Rytycha z ramienia prezesa Stanisława Chmielewskiego.

W trakcie posiedzenia wręczono podziękowanie druhowi Stanisławowi Chmielewskiemu za dotychczasową wieloletnią pracę w zarządzie jako Prezes oraz Komendant Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Sulejowie. Burmistrz Wojciech Ostrowski wręczył druhowi ryngraf oraz dyplom.

Odznaczony został również Odznaką Honorową Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego. Medal ten wręczyli dh Tadeusz Karcz oraz dh Włodzimierz Kapiec. Warto dodać, iż dh Chmielewski jako pierwszy i do tej pory jedyny z terenu powiatu piotrkowskiego otrzymał to wyróżnienie.

Dh Stanisław Chmielewski odszedł na strażacką emeryturę

Ze względu na zły stan zdrowia, dh Stanisałw Chmielewski, złożył rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie i odszedł na zasłużoną emeryturę strażacką. Tym samym posiedzenie Zarządu przyznało mu status Honorowego Komendanta Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Sulejowie. Nowym prezesem został dh Sławomir Szczur z OSP Barkowice.

Rezygnację złożył również dh Michał Rytych pełniący dotychczas w Zarządzie Gminnym funkcję wiceprezesa – miejsce to nie zostało uzupełnione. Podczas zebrania poruszono również wiele bieżących spraw m.in. o ustawie OSP.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
  • Wojciech Ostrowski – Burmistrz Sulejowa,
  • dh Włodzimierz Kapiec – Vice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Tryb.,
  • dh Jan Sachrajda – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Tryb.,  
  • dh Janusz Błaszczyński – Komendant Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Sulejowie,
  • dh Stanisław Chmielewski – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Sulejowie,
  • dh Tadeusz Karcz – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP,
  • oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Sulejów.