KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Zebranie sprawozdawcze

W sobotę 7 stycznia w remizie naszej jednostki odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze. W zebraniu wzięli udział strażacy OSP Przygłów, osoby wspierające jednostkę oraz zaproszeni goście: Dorota Jankowskawiceburmistrz Sulejowa, st. bryg. Włodzimierz Kapiec – Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Tryb., druh Jan Sachrajda – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Tryb., druh Stanisław Chmielewski – Prezes Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Sulejowie, druh Janusz Błaszczyński – Komendant Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Sulejowie,  Adam Stobiecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie oraz radni: Rafał Fogiel i Władysław Czerwiński.

Po otwarciu zebrania wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisję: uchwał i wniosków, mandatową oraz skrutacyjną. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawił druh prezes Bogdan Pietrykowski.  Kolejno głos zabrał  druh naczelnik Michał Rytych, który przedstawił sprawozdanie z działalności operacyjnej oraz plany na nowy 2017 rok. Sprawozdanie finansowe odczytał druh skarbnik Przemysław Gorgoń.

Mijający rok dla OSP Przygłów był bardzo pracowity i trudny. Odnotowaliśmy 151 wyjazdów alarmowych w tym 19 pożarów, 119 miejscowych zagrożeń oraz 13 wyjazdów gospodarczych tj. zabezpieczenia różnych imprez, pokazy szkoleniowe, ewakuacje szkół.

Minutą ciszy uczczono druhów, którzy odeszli na wieczną służbę. Odznaczono strażaków OSP oraz członków MDP.

Głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali za owocną współpracę oraz ciężką pracę strażaków. Dorota Jankowska podziękowała za duży udział naszych sił podczas nawałnicy jaka wystąpiła nad Sulejowem w nocy z 11 na 12 lipca 2016 roku. st. bryg. Włodzimierz Kapiec podkreślił, iż przebieg naszego zebrania oraz forma przedstawienia szczegółowych sprawozdań z działalności powinny być wzorem dla innych jednostek. Zaznaczył również, że nasza jednostka należy do czołówki w powiecie i mamy duży wkład w działalność operacyjno – szkoleniową.

Zarząd podziękował również przedstawicielom gminy za zabezpieczenie przez burmistrza Wojciecha Ostrowskiego 250 tys. złotych na zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego.

Galeria

Zdjęcie 1 z 17