KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Zebranie sprawozdawcze za rok 2019

W niedzielę 5 stycznia w remizie naszej jednostki odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze. W zebraniu wzięli udział strażacy OSP Przygłów, członkowie MDP, harcerze z Przygłowa oraz osoby wspierające jednostkę.

Pojawili się również zaproszeni goście: Dorota Jankowska – radna Rady Powiatu Piotrkowskiego, Wojciech Ostrowski- burmistrz miasta Sulejów, mł. bryg. mgr inż.Jakub Rytych– Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Tryb., druh Jan Sachrajda – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Tryb., druh Stanisław Chmielewski – Prezes Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Sulejowie, a jednocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Bartosz Borkowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie oraz radni: Rafał Fogiel, Władysław Czerwiński, Mariusz Zielonka oraz Wojciech Dąbrowski.

Po otwarciu zebrania wybrano przewodniczącego zebrania- dh Bogdana Pietrykowskiego, protokolanta- dh Annę Marecka oraz komisję: uchwał i wniosków (dh Tomasz Matuszewski, dh Damian Prasol, dh Dawid Walasik), mandatową (dh Michał Cejnuk, dh Przemysław Prasol, dh Malgorzata Marecka) oraz skrutacyjną ( dh Łukasz Rytych, dh Mariusz Trzecianowski, dh Zbigniew Skowroński).

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawił druh prezes Bogdan Pietrykowski. Kolejno głos zabrał druh naczelnik Michał Rytych, który przedstawił sprawozdanie z działalności operacyjnej oraz plany na nowy 2020 rok. Sprawozdanie finansowe odczytał druh skarbnik Przemysław Gorgoń. Druh Bartłomiej Kolasiński przedstawił sprawozdanie ze „Strażackiej zbiórki złomu dla Krystianka”. Komisja Rewizyjna w składzie: dh Violetta Gajda, dh Rafał Nowicz, dh Jan Koszowski złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarzadowi za okres sprawozdawczy.

Plan działalności jednostki na rok 2020 i plan finansowy zostały decyzją 100% głosów przyjęte. Również jednogłośnie postanowiono udzielić absolutorium Zarządowi. Podczas zebrania dh Michał Rytych złożył rezygnację z pełnienia funkcji naczelnika przygłowskiej straży – Straż zmienia się bardzo mocno i nie da się pewnych rzeczy robić, gdy się kończy 65 lat. Zaproponowałem, że oddam pole młodszym– wyjaśniał dh Michał Rytych.

Dodać tu należy, że druh Michał Rytych to niebywały pasjonat pożarnictwa, społecznik, który swą pasją zaraził gro przygłowskich strażaków i funkcję naczelnika pełnił 25 lat!

Nowy naczelnik OSP Przygłów

Wcześniej ze swojej funkcji wiceprezesa OSP zrezygnował dh Jakub Rytych. Po zgłoszeniu kandydatur i głosowaniu w skład zarządu weszli: dh Bartłomiej Kolasiński- naczelnik OSP Przygłów oraz dh Michał Rytych – wiceprezes. Przed nowym naczelnikiem trudne zadanie- utrzymać jednostkę OSP Przygłów na takim samym, wysokim poziomie.

Głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali za owocną współpracę oraz ciężką pracę strażaków. Komendant Jakub Rytych podkreślił, iż jesteśmy jedyną jednostką, która 8 raz z rzędu została wyróżniona za wzorową działalność ratowniczo-gaśniczą. Podziękował również za „Strażacką zbiórkę złomu”- akcję, która okazała się niebywałym przedsięwzięciem.

Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski podkreślił, że współpraca między OSP Przygłów, a Urzędem Miasta układa się bardzo dobrze. Zachwycony jest również organizacją i przebiegiem Zawodów Sikawek Konnych.

Przewodniczący Rady Bartosz Borkowski pogratulował osiągnięć jednostki. Minutą ciszy uczczono druhów, którzy odeszli na wieczną służbę. Odznaczono również strażaków OSP Przygłów. Tradycyjnie już zebranie zakończyła prezentacja multimedialna pokazująca rok życia przygłowskiej straży.

Mijający rok dla OSP Przygłów był bardzo pracowity. Odnotowaliśmy 108 wyjazdów alarmowych w tym 40 pożarów, 65 miejscowych zagrożeń oraz 3 fałszywe alarmy.