KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Sulejów: Ćwiczenia na lodzie [GALERIA]

Dzisiaj od godziny 10:00 strażacy z gminy Sulejów oraz powiatu piotrkowskiego odbyli ćwiczenia z zakresu techniki ratownictwa lodowego. Manewry odbyły się w Sulejowie przy ul. Rycerskiej (tzw. Brzózki) na zbiorniku Zalewu Sulejowskiego. Celem prowadzonych ćwiczeń było doskonalenie zasad poruszania się po lodzie, doskonalenie technik ratowniczych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu ratowniczego, ratowanie osób pod którymi załamał się lód i udzielanie poszkodowanym pierwszej pomocy.

Przećwiczono różne metody dotarcia do osób poszkodowanych, zarówno przy wykorzystaniu sań lodowych jak i drabin nasadkowych. Z naszej jednostki w szkoleniu udział wzięło 21 osób.

Galeria:

Zdjęcie 1 z 81

Fot.: A.Kolasińska