KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Kurs przypominający KPP

Kwalifikowana pierwsza pomoc to czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
 
W dniach 03 – 04 grudnia w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. został zorganizowany kurs przypominający KPP dla ratowników. Szkolenie przypominające z KPP ma na celu utrwalenie wiadomości oraz nabytych już umiejętności na kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, a także przygotowanie do zdania egzaminu recertyfikującego. W kursie wzięło udział trzech strażaków z naszej jednostki: Aneta Kolasińska, Piotr Fogiel oraz Rafał Fogiel. Wszyscy ukończyli kurs oraz zdali egzamin teoretyczny i praktyczny.
 
 Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:
 
  • Resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego; 
  • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran; 
  • Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć; 
  • Ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem; 
  • Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 
  • Stosowanie tlenoterapii biernej; 
  • Ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 
  • Wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 
  • Prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2.